Met steun van limburg.be Werkgroep Ongewervelden LIKONA - welkom
werkgroep ongewervelden
Homepage
Who are we?
Research / onderzoek
Reports / publications
documentatiecentrum
Agenda
Contact us!
calls for participation/meedoen?
Forum ongewervelden
Entomological_links
soortenlijsten
Mieren/Ants F. Vankerkhoven
kevers
wespen en bijen
 
Tips voor insectenvriendelijke tuinen.

Werkgroep Ongewervelden is een onderdeel van LIKONA (Limburgse Koepel Natuurstudies), Provincie Limburg (Vlaanderen, België)

Go to Likona


Bryolim, Likona werkgroep mossen.

Formicidae, Likona werkgroep mieren.b
Mycolim, Likona werkgroep paddestoelen.
 
werkgroep ongewervelden
Contact webdesign
 
     
• Online soortenlijst wilde bijen.
Toelichting. Deze soortenlijst is nog in volle opbouw en groeit na elke excursie. Voor Limburg heeft Likona nauwelijks historische gegevens over wilde bijen. Onze tijdsindeling start daarom pas vanaf 2000, het jaartal van de eerste systematische inzamelingen.
  • de tabellen geven de soortnaam, auteur en Nederlandstalige benaming;
  • de twee laatste tabellen geven voor elke bij kort aan binnen welke tijdsperiode de soort werd waargenomen - een (x) geeft aan dat de soort in 1997 of 1999 werd waargenomen.

Totaal aantal soorten (121) - 31.viii.2006 :

Soort   Nederlandstalige naam   2000 - 2004   2005-2009
Andrena agilissima Scopoli, 1770   (blauwe zandbij)  
x
-
Andrena apicata Smith, 1847   (donkere wilgenzandbij)  
-
x
Andrena barbilabris Kirby, 1802   (witbaardzandbij)  
x
-
Andrena bicolor Fabricius, 1775   (tweekleurige zandbij)  
x
-
Andrena carantonica Pérez, 1902   (meidoornzandbij)  
x
-
Andrena chrysosceles Kirby, 1802   (goudpootzandbij)  
x
-
Andrena clarkella Kirby, 1802   (zwart-rosse zandbij)  
x
-
Andrena flavipes Panzer, 1799   (grasbij)  
x
x
Andrena fulva Müller, 1766   (vosje)  
-
x
Andrena fuscipes Kirby, 1802   (heidezandbij)  
x
-
Andrena gravida Imhoff, 1832   (weidebij)  
x
-
Andrena haemorrhoa Fabricius, 1781   (roodgatje)  
x
x
Andrena hattorfiana Fabricius, 1775   (knautiabij)  
x
-
Andrena helvola Linnaeus,1758   (valse rozenzandbij)  
-
x
Andrena humilis Imhoff, 1832   (paardebloembij)  
-
x
Andrena lapponica Zetterstedt, 1838   (bosbesbij)  
x
-
Andrena lathyri Alfken, 1899   (wikkebij)  
x
-
Andrena minutula Kirby, 1802   (gewone dwergzandbij)  
x
-
Andrena minutuloides Perkins, 1914   (glimmende dwergzandbij)  
x
-
Andrena nigroaenea Kirby, 1802   (zwartbronzen zandbij)  
x
-
Andrena nitida Müller, 1776   (viltvlekzandbij)  
x
-
Andrena ovatula (Kirby, 1802)   (bremzandbij)  
x
-
Andrena praecox Scopoli, 1763   (vroege zandbij)  
-
x
Andrena proxima Kirby, 1802   (fluitenkruidbij)  
x
-
Andrena ruficrus Nylander, 1848   (roodrandzandbij)  
-
x
Andrena vaga Panzer, 1799   (grijze zandbij)  
x
x
Andrena wilkella Kirby, 1802   (geelstaartklaverbij)  
x
-
Anthidium manicatum (Linnaeus, 1758)   (grote wolbij)  
x
-
Anthidium punctatum Latreille, 1809   (kleine wolbij)  
x
-
Anthidium strigatum Panzer, 1805   (kleine harsbij)  
x
x
Anthophora furcata Panzer, 1798   (adoornbij)  
-
x
Anthophora plumipes Linnaeus, 1758   (gewone sachembij)  
x
x
Anthophora retusa (Linnaeus, 1758)   (zwarte sachembij)  
x
-
Bombus campestris Panzer, 1801   (gewone koekoekshommel)  
x
-
Bombus hortorum Linnaeus, 1761   (tuinhommel)  
x
-
Bombus hypnorum Linnaeus, 1758   (boomhommel)  
x
x
Bombus lapidarius Linnaeus, 1758   (steenhommel)  
x
x
Bombus lucorum Linnaeus, 1761   (veldhommel)  
x
-
Bombus pascuorum Scopoli, 1793   (akkerhommel)  
x
x
Bombus pratorum Linnaeus, 1761   (weidehommel)  
x
x
Bombus rupestris Fabricius, 1793   (rode koekoekshommel)  
x
-
Bombus sylvarum Linnaeus, 1761   (boshommel)  
-
x
Bombus terrestris Linnaeus, 1758   (aardhommel)  
x
x
Bombus vestalis Geoffroy, 1785   (grote koekoekshommel)  
x
-
Ceratina cyanea Kirby, 1802   (blauwe ertsbij)  
x
x
Chelostoma campanularum Kirby, 1802   (kleine klokjesbij)  
-
x
Chelostoma rapunculi Lepeletier, 1841   (grote klokjesbij)  
x
x
Colletes cunicularius (Linnaeus, 1761)   (grote zijdebij)  
x
-
Colletes daviesanus Smith, 1846   (wormkruidbij)  
x
-
Colletes similis Schenck, 1853   (zuidelijke zijdebij)  
x
-
Colletes succinctus Linnaeus, 1758   (heidezijdebij)  
-
x
Coelioxys rufescens Lepeletier & Serville, 1825   - een kegelbij -  
-
x
Dasypoda hirtipes Fabricius, 1793   (pluimvoetbij)  
-
x
Epeolus variegatus Linnaeus, 1758   (gewone viltbij)  
x
-
Epeoloides coecutiens (Fabricius, 1775   (bonte viltbij)  
-
x
Eucera longicornis Linnaeus, 1758   (gewone langhoornbij)  
x
-
Halictus maculatus Smith, 1848   (blokhoofdgroefbij)  
x
-
Halictus rubicundus Christ, 1791   (roodpotige groefbij)  
x
-
Halictus scabiosae Rossi, 1790   (breedbandgroefbij)  
x
x
Halictus tumulorum (Linnaeus, 1758)   (parkbronsgroefbij)  
x
x
Heriades truncorum Linnaeus, 1758   (tronkenbij)  
x
x
Hylaeus brevicornis Nylander, 1852   (kortsprietmaskerbij)  
x
-
Hylaeus communis Nylander, 1852   (gewone maskerbij)  
x
-
Hylaeus confusus Nylander, 1852   (poldermaskerbij)  
x
-
Hylaeus hyalinatus Smith, 1842   (tuinmaskerbij)  
x
-
Lasioglossum calceatum Scopoli, 1763   (gewone geurgroefbij)  
x
x
Lasioglossum fulvicorne Kirby, 1802   (slanke groefbij)  
x
-
Lasioglossum leucozonium Schrank, 1781   (matte groefbij)  
x
x
Lasioglossum morio Fabricius, 1793   (langkopsmaragdgroefbij)  
x
x
Lasioglossum pallens Brullé, 1832   (waaiergroefbij)  
x
-
Lasioglossum punctatissimum Schenck, 1853   (fijngestippelde groefbij)  
x
-
Lasioglossum quadrinotatulum (Schenck 1861)   (steilrandgroefbij)  
x
-
Lasioglossum semilucens Alfken, 1914   (halfglanzende groefbij)  
x
-
Lasioglossum sexnotatum Kirby, 1802   (zesvlekkige groefbij)  
-
x
Lasioglossum sexstrigatum (Schenck, 1870)   (gewone franjegroefbij)  
x
-
Lasioglossum villosulum Schenck, 1874   (biggenkruidgroefbij)  
x
x
Lasioglossum xanthopus Kirby, 1802   (roodbruine groefbij)  
x
-
Lasioglossum zonulum Smith, 1848   (glanzende bandgroefbij)  
-
x
Macropis europea Warncke, 1973   (gewone slobkousbij)  
-
x
Macropis fulvipes Fabricius, 1804   (bruine slobkousbij)  
-
x
Megachile ericetorum (Lepeletier, 1841)   (lathyrusbij)  
-
x
Megachile willughbiella Kirby, 1802   (grote bladsnijder)  
x
x
Melecta albifrons (Foster 1771)   (bruine rouwbij)  
-
x
Melitta leporina Panzer, 1799   (klaverdikpoot)  
x
-
Melitta nigricans Alfken, 1905   (kattestaartdikpoot)  
-
x
Melitta tricincta Alfken, 1802   (ogentroostdikpoot)  
x
-
Nomada alboguttata Herrich-Schäffer, 1839   (bleekvlekwespbij)  
x
-
Nomada conjungens Herrich-Schäffer, 1839   (langsprietwespbij)  
x
-
Nomada distinguenda Morawitz 1874   (langsprietdwergwespbij)  
x
-
Nomada fabriciana (Linnaeus, 1767)   (roodzwarte dubbeltand)  
-
x
Nomada flava Panzer, 1798   (gewone wespbij)  
x
x
Nomada flavoguttata (Kirby, 1802)   (gewone kleine wespbij)  
x
x
Nomada flavopicta Kirby, 1802   (zwartsprietbij)  
x
-
Nomada fucata Panzer, 1798   (kortsprietwespbij)  
x
x
Nomada fulvicornis Fabricius, 1793   (roodsprietwespbij)  
x
-
Nomada lathburiana Kirby, 1802   (roodharige wespbij)  
x
-
Nomada panzeri Lepeletier, 1841   (sierlijke wespbij)  
x
-
Nomada ruficornis (Linnaeus, 1758)   (gewone dubbeltand)  
x
x
Nomada rufipes Fabricius, 1793   (heidewespbij)  
-
x
Nomada sexfasciata Panzer, 1799   (grote wespbij)  
x
-
Nomada sheppardana (Kirby, 1802)   (kleine wespbij)  
x
x
Nomada succincta Panzer, 1798   (geelzwarte wespbij)  
x
x
Osmia adunca Panzer, 1798   (slangenkruidbij)  
x
-
Osmia caerulescens (Linnaeus, 1758)   (blauwe metselbij)  
-
x
Osmia cornuta Latreille, 1805   (gehoornde metselbij)  
(x)
-
Osmia rufa (Linnaeus, 1758)   (rosse metselbij)  
x
x
Panurgus calcaratus (Scopoli, 1761)   (kleine roetbij)  
-
x
Psithyrus sylvestris Lepeletier, 1832   (vierkleurige koekoekshommel)  
-
x
Sphecodes albilabris Fabricius, 1793   (grote bloedbij)  
x
-
Sphecodes crassus Thomson, 1870   (brede dwergbloedbij)  
x
-
Sphecodes ephippius (Linnaeus, 1767)   (bosbloedbij)  
x
x
Sphecodes gibbus Linnaeus, 1758   (pantserbloedbij)  
x
-
Sphecodes longulus van Hagens, 1802   (kleine spitstandbloedbij)  
x
-
Sphecodes miniatus Hagens, 1882   (gewone dwergbloedbij)  
x
-
Sphecodes monilicornis Kirby, 1802   (dikkopbloedbij)  
x
-
Sphecodes niger Hagens, 1882   (zwarte bloedbij)  
x
-
Sphecodes pellucidus Smith, 1845   (schoffelbloedbij)  
x
-
Sphecodes puncticeps Thomson, 1870   (grote spitstanbloedbij)  
x
-
Sphecodes scabricollis Wesmael, 1835   (wafelbloedbij)  
x
-
Stelis breviuscula Nylander, 1848   (vlekkenbij)  
(x)
-
Stelis punctulatissima Kirby, 1802   (geelgerande tubebij)  
(x)
-

All entries exist out of two parts:
Species and author of the species, Dutch name - species occurance in the indicated 5-year time-periods: the start of 2000 till the end of 2004 and the start of 2005 till the end of 2009.