Met steun van limburg.be Werkgroep Ongewervelden LIKONA - welkom
werkgroep ongewervelden
Homepage
Who are we?
Research / onderzoek
Reports / publications
documentatiecentrum
Agenda
Contact us!
calls for participation/meedoen?
Forum ongewervelden
Entomological_links
soortenlijsten
Mieren/Ants F. Vankerkhoven
kevers
wespen en bijen
 
Tips voor insectenvriendelijke tuinen.

Werkgroep Ongewervelden is een onderdeel van LIKONA (Limburgse Koepel Natuurstudies), Provincie Limburg (Vlaanderen, België)

Go to Likona


Bryolim, Likona werkgroep mossen.

Formicidae, Likona werkgroep mieren.b
Mycolim, Likona werkgroep paddestoelen.
 
werkgroep ongewervelden
Contact webdesign
 
     
• Online soortenlijst sociale wespen.
Toelichting. Deze soortenlijst is gebaseerd op het onderzoek van Eric Schoeters (K.U.L., 2004) in samenwerking met Likona en Stichting Limburgs Landschap. De inventaris was onmogelijk zonder de medewerking van de Limburgse brandweerkorpsen die voor elke interventie enkele wespen bijhielden.
  • de tabellen geven de soortnaam, auteur en Nederlandstalige benaming;
  • de secties geven voor elke wesp een korte toelichting, kenmerkende afbeelding en de verspreiding in Limburg voor het jaar 2004 (voor de Hoornaar worden bijkomende kaarten voorzien).

Explanation. All entries exist of two parts:
Species and author of the species, Dutch name - species distribution map for 2004.

Dolichovespula media (Retzius, 1783)
Middelste wesp

Dolichovespula saxonica (Fabricius, 1793)
Saxische wesp

Dolichovespula sylvestris (Scopoli, 1763)
Boswesp

Vespa crabro Linnaeus, 1758
Hoornaar
Hoornaar

Vespula germanica (Fabricius, 1793)
Duitse wesp

Vespula rufa (Linnaeus, 1758)
Rode wesp
Rode wesp

Vespula vulgaris (Linnaeus, 1758)
Gewone wesp