Met steun van limburg.be Werkgroep Ongewervelden LIKONA - welkom
werkgroep ongewervelden
Homepage
Who are we?
Research / onderzoek
Reports / publications
documentatiecentrum
Agenda
Contact us!
calls for participation/meedoen?
Forum ongewervelden
Entomological_links
soortenlijsten
Mieren/Ants F. Vankerkhoven
kevers
wespen en bijen
 
Tips voor insectenvriendelijke tuinen.

Werkgroep Ongewervelden is een onderdeel van LIKONA (Limburgse Koepel Natuurstudies), Provincie Limburg (Vlaanderen, België)

Go to Likona


Bryolim, Likona werkgroep mossen.

Formicidae, Likona werkgroep mieren.b
Mycolim, Likona werkgroep paddestoelen.
 
werkgroep ongewervelden
Contact webdesign
 
     

>> keer terug naar de homepage

Acalles ptinoides - verdoken snuitkever

23-ix-2005 - bart @ongewervelden.be
De snuitkever Acalles ptinoides (Marsham, 1802) zie je niet vaak in collecties. Toch hoeven de diertjes niet zeldzaam te zijn. Waarom deze snuitkever nauwelijks worden opgetekend, houdt verband met hun leefwijze. Ze zijn voornamelijk 's avonds actief. Overdag schuilen ze in het substraat. Daarnaast leven ze doorgaans laag bij de grond. Daar groeien de scheuten van struiken en bomen. De larven van deze kevers ontwikkelen zich in deze scheuten.

Acalles zoeken
Ze leiden een verborgen leven en zijn klein. Onbeweeglijk lijken ze op stukjes hout of klompjes grond. Hierdoor worden ze met inzamelingen snel over het hoofd gezien. Men moet ook speciaal naar deze vleugelloze kevers zoeken. Soms lopen exemplaren in bodemvallen. In heidegebieden worden ze vaak op deze wijze aangetroffen. Met een klopscherm kan men de diertjes ook vinden. Zeker wanneer men struiken of bomen afzoekt waar tal van wilde scheuten op de stam groeien (bv. heksenborstels aan eik of beuk). Het meeste succes heeft men bij gericht zeven aan de voet van haagbeuk, beuk, eik, kastanje, linde en hazelaar.
>> download onze tips om gericht naar Acalles te zoeken

Acalles ptinoides in Limburg
In Limburg zoeken we al 3 jaar gericht naar snuitkevers van het genus Acalles. Vooral Acalles ptinoides wordt vaak aangetroffen. Waar zitten de diertjes? Onderstaande kaart toont de 25 locaties waar wij A. ptinoides hebben aangetroffen.

Acalles ptinoides - verspreiding in Limburg

Zet Acalles ptinoides op de kaart!
Bovenstaande kaart geeft een zicht op Limburg. Voor de andere provincies is de kaart leeg. Is Acalles ptinoides een typische soort voor Limburg? Wij denken van niet. Maar waar zijn dan de beestjes? Wie heeft waarnemingen in zijn collectie? Help ons de Vlaamse kaart in te kleuren.
Voor alle vragen en meldingen: acalles @ongewervelden.be

Genus Acalles - relictsoorten
Snuitkevers van het genus Acalles (of Kyklioacalles) zijn kwetsbaar. Ze zijn vleugelloos en hierdoor hebben ze een gering aanpassingsvermogen bij ingrijpende wijziging aan vegetatie (bv. rooien van hagen, kappen van bomen, zware grondwerken, ...). De aanwezigheid van Acalles in een gebied wijst op een zekere continu´teit in leefomstandigheden. Je vindt deze snuitkevers daarom ook op plekken met 'oude' vegetatie; parken, oude hagen en oprijlanen, holle wegen, lang onbeheerde bossen, eeuwenoude heidegebieden en hakhoutstoven.

Soorten Acalles in Limburg
Deze snuitkevers behoren tot de onderfamilie van de Cryptorhynchinae. De soorten die in Limburg voorkomen, zijn opgedeeld in het geslacht Acalles en Kyklioacalles. De volgende soorten werden tot nu toe opgetekend:
Acalles misellus Boheman, 1844
Acalles ptinoides (Marsham, 1802)
Kyklioacalles (Palaeoacalles) roboris (Curtis 1834)

Weevils of the genus Acalles have a secretive life. Because they are difficult to find, this species is rarely found in collections. Still, A. ptinoides does not need to be rare. With the workgroup we are trying to map the distribution of Acalles ptinoides (Marsham, 1802) in Limburg. For our current records, see the map above. We post a call for observation of this species in Limburg and in Flanders.

>> keer terug naar de homepage