Met steun van limburg.be Werkgroep Ongewervelden LIKONA - welkom
werkgroep ongewervelden
Homepage
Who are we?
Research / onderzoek
Reports / publications
documentatiecentrum
Agenda
Contact us!
calls for participation/meedoen?
Forum ongewervelden
Entomological_links
soortenlijsten
Mieren/Ants F. Vankerkhoven
kevers
wespen en bijen
 
Tips voor insectenvriendelijke tuinen.

Werkgroep Ongewervelden is een onderdeel van LIKONA (Limburgse Koepel Natuurstudies), Provincie Limburg (Vlaanderen, België)

Go to Likona


Bryolim, Likona werkgroep mossen.

Formicidae, Likona werkgroep mieren.b
Mycolim, Likona werkgroep paddestoelen.
 
werkgroep ongewervelden
Contact webdesign
 
     

>> keer terug naar de pagina 'lopend onderzoek'

>> Graasbeheer, natuurherstel en mestkevers.
Bergerven (Schootsheide)

Bergerven (Schootshei)
Reservaatgebied Stichting Limburgs Landschap
Maaseik / Dilsen-Stokkem
Met toestemming van Stichting Limburgs Landschap (SLL) werd in april 2003 gestart met een inventaris die zich toepitst op mestkevers. Het terrein is gevestigd op een voormalige zand- en kiezelwinning. De groeves zijn met water volgelopen en vormen nu een geheel van plassen. Het open karakter en de uitgestrekte plassen maken bergerven tot een interessant gebied voor trekvogels.

Om het gebied tegen verruiging te beschermen, worden paarden en Galloway koeien in een graasbeheer ingezet. Het reservaat grenst aan één zijde aan de Zuid-Willemsvaart. Voor het overige is het geheel ingebed in uitgestrekte dennenaanplantingen van Maaseik en Dilsen. De grond is overwegend zanderig met sterke aanwezigheid van kiezel. Delen van de oppervlakte zijn met een dunne toplaag van pioniersvegetatie, mossen en korstmossen begroeid. De oppervlakte die aan de dennenaanplantingen grenst, heeft een dikkere humuslaag. Hier zijn weides gevestigd, waarvan vooral ganzen dankbaar gebruik maken als roostplek.

Het terrein ligt overwegend zonbeschenen en heeft een thermofiel karakter. Dit zou warmteminnende soorten kunnen aantrekken. De ligging vlak langs het kanaal maakt het gebied bovendien interessant voor migraties. Op het terrein kan mest van paard, runderen en konijnen worden aangetroffen. In dit gebied werden maandelijks een aantal meststalen genomen. De aanwezige kevers zijn met extractors hieraan onttrokken. Handvangsten, vooral bij konijnenmest, vulden de waarnemingen verder aan. Trajecten met het Autonet (AK) op de verharde weg rond het reservaat heeft in 2002 ondermeer geresulteerd in de vondst van Oxyomus sylvestris. Dit is een frequente soort, maar wordt door zijn grootte vaak over het hoofd gezien.

>> voor excursiebrochure het Bergerven

>> Status onderzoek: Inzamelingen stopgezet, ingezameld materiaal wordt momenteel op naam gebracht. (Laatste aanvulling op 22.xii.2005.)

Voorlopig overzicht soortenlijst: Scarabaeidae & Geotrupidae

Nr./No° FHL   Soortnaam/Species                      
                         
    Geotrupidae - Geotrupini                      
    Anoplotrupes                      
842.005-.001-.   Anoplotrupes stercorosus (Scriba, 1791)                      
                         
    Scarabaeidae - Onthophagini                      
    Onthophagus                      
85-.014-.019-.   Onthophagus coenobita (Herbst, 1787)                      
85-.014-.018-.   Onthophagus similis (Scriba, 1797)                      
                         
    Scarabaeidae - Aphodiini                      
    Oxyomus                      
85-.018-.001-.   Oxyomus silvestris (Scopoli, 1763)                      
    Aphodius                      
85-.019-.066-.   Aphodius (Agrilinus) ater (De Geer, 1774)                      
85-.019-.033-.   Aphodius (Volinus) distinctus (Müller, 1776)                      
85-.019-.060-.   Aphodius (Aphodius) fimetarius (Linnaeus, 1758)                      
85-.019-.004-.   Aphodius (Teuchestes) fossor (Linneaus, 1783)                
85-.019-.086-.   Aphodius (Calamosternus) granarius (Linnaeus, 1767)                
85-.019-.044-.   Aphodius (Melinopterus) prodromus (Brahm, 1790)                
85-.019-.012-.   Aphodius (Acrossus) rufipes (Linneaus, 1758)                
85-.019-.043-.   Aphodius (Melinopterus) sphacelatus (Panzer, 1798)                
85-.019-.031-.   Aphodius (Volinus) sticticus (Panzer, 1798)
Bergerven (SLL) is known for its special status for migratory birds. To keep the area open, a grazing program has been started. Galloway cows and horses keep the area grassy and open. The soil is sandy and heath absorbing. Despite the presence of large bodies of water, the area is dry. In 2003 a study regarding dung beetles started. Each month a sample horse and cow dung was collected. Through extraction, dung pads were searched for beetles. The data increased through hand collecting. Especially rabbit dung was probed on site. In 2002 carnetting (autocatching) resulted in the find of Oxyomus sylvestris. A frequent species, although often overlooked due to its size.

>> keer terug naar de pagina 'lopend onderzoek'