Met steun van limburg.be Werkgroep Ongewervelden LIKONA - welkom
werkgroep ongewervelden
Homepage
Who are we?
Research / onderzoek
Reports / publications
documentatiecentrum
Agenda
Contact us!
calls for participation/meedoen?
Forum ongewervelden
Entomological_links
soortenlijsten
Mieren/Ants F. Vankerkhoven
kevers
wespen en bijen
 
Tips voor insectenvriendelijke tuinen.

Werkgroep Ongewervelden is een onderdeel van LIKONA (Limburgse Koepel Natuurstudies), Provincie Limburg (Vlaanderen, België)

Go to Likona


Bryolim, Likona werkgroep mossen.

Formicidae, Likona werkgroep mieren.b
Mycolim, Likona werkgroep paddestoelen.
 
werkgroep ongewervelden
Contact webdesign
 
     

>> keer terug naar de pagina 'lopend onderzoek'

>> Kempisch bosreservaat.

Lanklaarderbos (Dilsenerbos, Platte Lindeberg)
Bosreservaat IBW (INBO)
Dilsen-Stokkem
In samenspraak met het IBW (Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer - INBO) is de werkgroep in april 2004 gestart met een twee jaar durende inventaris van de bosreservaten Lanklaarderbos, Dilsenerbos en de Platte Lindeberg. Naast het bosreservaat wordt ook een enclave in het gebied (een jonge aanplanting) en een aanpalend braakliggend terrein bemonsterd. Dit groot perceel is op plekken verwilderd tot ruigte en wordt in de inventaris meegenomen omdat de bloei hiervan talrijke doodhoutsoorten uit het bosreservaat aantrekt.

Het Lanklaarderbos (68 ha bosreervaat) bestaat uit een reeks van min of meer aaneengesloten percelen bosreservaat. De zuidhelling van het bosreservaat, parallel aan de oude spoorweg, is begroeid met jong berkenbos op Heide en Adelaarsvaren. Tijdens de droge zomer van 1976 is dit perceel afgebrand en sindsdien spontaan verbost. De oudste bestanden van het bos bevinden zich rond een hoeve en worden gevormd door een oud park met voornamelijk Beuk, Zomereik en omvangrijke Kastanjes. Een deel van het bosreservaat bestaat uit naaldhoutaanplantingen. Het percentage dood hout is in deze percelen aan het toenemen. De onderbegroeiing van deze aanplantingen bestaat voornamelijk uit Lijsterbes, Berk en Amerikaanse Vogelkers. De randen zijn vaak afgezoomd met Zomereik. Enkele bestanden met een groot aandeel aan dood hout zijn echter voornamelijk begroeid met Amerikaanse Eik en Acacia

Voor 2004 ligt de nadruk van de inventaris op het Lanklaarderbos zelf. Hier wordt gewerkt met een raamval, 2 lokvallen met duivenmest en enkele alcoholvallen. Daarnaast wordt ook maandelijkse bemonsterd met het trechterklopscherm, zeefstalen, sleepvangsten en handvangsten. Het autonet kan het onderzoek vervolledigen. We staan aan het prille begin van deze studie. Desondanks tellen we al 85 soorten spinnen, 70 keversoorten (waarvan 20 xylobionte soorten) en 3 soorten mieren. Tot nu toe werden de onderzoeken in Limburg, het Jongenbos en Kolmont, met gelijkaardige werkwijze uitgevoerd. Beide bossen zijn gelegen in Haspengouw. Met het Lanklaarderbos is het de eerste maal dat een Kempisch bos aan bod komt.

Lanklaarderbos, Dilsenerbos and Platte Lindeberg make up a patchwork of forest reserves. Large stands consist of plantations of pine and area's of Birch, Oak, Heather and Eagle Ferns. The oldest part is situated near an historical farm building. Large Oaks, Beech and Chestnut grow from the remains of an old landscaping park. The amount of dead wood is fairly important at this specific location. Nearby, another parcel shows high amounts of dead wood. It is however mainly grown with American Oak and Acacia tree's, resulting in a less interesting location for insects. In between reserves, a former location of waste disposal is also sampled during the research. This location provides a large area of wild flowers, attracting many of the dead-wood species from the reserve. The Lanklaarderbos inventory will use identical sampling methods as used during former inventory's of Kolmont and Jongenbos. Sampling will be mainly performed by a flight intervention trap, alcohol-traps, guano-baited traps, carnetting and monthly sieving samples and use of funnel-beating sheets.

>> keer terug naar de pagina 'lopend onderzoek'