Met steun van limburg.be Werkgroep Ongewervelden LIKONA - welkom
werkgroep ongewervelden
Homepage
Who are we?
Research / onderzoek
Reports / publications
documentatiecentrum
Agenda
Contact us!
calls for participation/meedoen?
Forum ongewervelden
Entomological_links
soortenlijsten
Mieren/Ants F. Vankerkhoven
kevers
wespen en bijen
 
Tips voor insectenvriendelijke tuinen.

Werkgroep Ongewervelden is een onderdeel van LIKONA (Limburgse Koepel Natuurstudies), Provincie Limburg (Vlaanderen, België)

Go to Likona


Bryolim, Likona werkgroep mossen.

Formicidae, Likona werkgroep mieren.b
Mycolim, Likona werkgroep paddestoelen.
 
werkgroep ongewervelden
Contact webdesign
 
     

>> keer terug naar de pagina 'lopend onderzoek'

>> Herstel vochtige heide en herbebossing.
Munsterbos (vijvercomplex)

Munsterbos
Reservaatgebied Natuurpunt
Bilzen (Munsterbilzen)
>> status: systematische inzamelingen stopgezet, verwerking gegevens
In april 2002 startte een onderzoek naar de fauna in het Munsterbos te Bilzen. Aanvankelijk werd deze inventaris hoofdzakelijk uitgevoerd door middel van bodemvallen. Later vulden alcoholval, mestlokval, zeven, slepen en handvangsten het beeld verder aan. Het trechterklopscherm werd geïntroduceerd als kwantitatieve inzamelmethode. Tussen 2002 en 2004 zijn er 2 terreinen bemonsterd. Het eerste terrein vormt de omgeving van het vijvergebied (venig, vijverrand, op een dijk, berkenbos, naaldbosrand). Het tweede terrein ligt pal in een verwilderd gebied met berken, eiken en hazelaar dat vroeger uit weiden bestond. Dit terrein kent ook percelen met populieraanplanting, open plekken met elzen- en wilgenzoom en ruigten.

Spinnen
In het totaal zijn er tot nu toe 156 spinnensoorten gevonden waarvan er 18 soorten op de Rode Lijst voorkomen. Het gaat om 3 bedreigde, 8 bedreigde, 12 kwetsbare en 3 zeldzame soorten. Er werden zowel bijzondere soorten uit droge loofbossen, moerasbossen als voedselarme graslanden gevonden. De vondst van de beschermde aardspin (Atypus affinis) is opmerkelijk.
Kevers
In het totaal leverden bodemvallen 35 loopkeversoorten op. Zeventien soorten hiervan komen voor op de Rode Lijst. Naast loopkevers ligt het zwaartepunt op de xylobionte kevers (houtsoorten). Hierbij zijn zeker volgende soorten aan te stippen:
- Mesosa nebulosa: eerste waarneming van deze boktor voor Vlaanderen.
- Xyloterus domesticus: een houtkever (Scolytidae) die gevonden werd in een afgestorven berk.
- Dorcus paralellopipedus: het 'Klein Vliegend Hert' in een nog levende holle eik.
- Prionus coriarius: vondst voormalige broedbomen van deze grote boktorsoort op zeven locaties.
Mieren
In het totaal werden 11 soorten waargenomen, hiervan zijn er 3 eerder zeldzaam: Leptothorax affinis, Leptothorax muscorum en Stenamma debile. Uit een boom werden enkele exemplaren van Leptothorax affinis geklopt. Dit vormt de derde waarneming voor BelgiŽ van deze soort!

De inzamelingen in het Munsterbos werden grotendeels afgesloten. Een voorlopige onderzoeksverslag van de periode 2002 kan u vanaf hier downloaden Voorlopig_verslag_Munsterbos_inventaris_2002. U kan ook contact opnemen met Bart Bosmans die de inzameling op het terrein opvolgt.

Binnen het reservaatgebied wordt een algemene inventaris uitgevoerd naar kevers, mieren en spinnen. Hierbij is het de bedoeling om een zo volledig mogelijk overzicht te verkrijgen van de aanwezige families en soorten. Natuurpunt wil de gebieden rond de vijvers opentrekken en de oorspronkelijke heide herstellen. Onze opdracht is om na te gaan of er nog voldoende kever soorten van open ruimten en heides aanwezig zijn. In een ander deel van het natuurgebied wordt bosgroei gestimuleerd. Hier is de opdracht om de aanwezige bossoorten op te sporen.

Munsterbos_verslag_2002 •• Download het tussentijds verslag (2002) voor een overzicht van de soorten in het Munsterbos.

Munsterbos_tussentijdse_soortenlijst •• Download de voorlopige soortenlijst. (18.I.2005)

Korte opsomming van enkele opmerkelijke soorten:

. Mieren (Formicidae)   [6 genera, 11 soorten]
 
Leptothorax affinis   Stenamma debile
Leptothorax muscorum    
 
. Spinnen (Aranea)   [156 soorten]
 
Arctosa leopardus   Pardosa lugubris
Atypus affinis   Pardosa prativaga
Coelotes terrestris   Pardosa proxima
Euryopsis flavomaculata   Saaristoma firma
Hahnia helveola   Synaema globosum
Haplodrassus silvestris   Taranucnus setosus
Hygrolycosa rubrofasciata   Xerolycosa nemoralis
Oedeothorax gibbosus   Zelotes pedestris
Pachygnatha listeri   Zelotes petrensis
Pardosa hortensis    
 
. Kevers (Coleoptera)   [32 families, 148 genera, 181 soorten]
 
Carabidae   Lucanidae
Agonum sexpunctatum   Dorcus parallelopipedus (klein vliegend hert)
Amara famelica    
Carabus nemoralis   Scarabaeidae
Cicindela campestris   Aphodius (Bodilus) rufus
Cicindela hybrida   Typhaeus typhoeus
Notiophilus germinyi    
Pterostichus quadrifoveolatus   Scolytidae
    Xyloterus domesticus
Cerambycidae   Xyloterus signatus
Grammoptera ustulata    
Mesosa nebulosa   Staphylinidae
Anaesthetis testacea   Agaricochara latissima
    Myllaena elongata
Curculionidae    
Acalles ptinoides    
 
Erotylidae    
Triplax rufipes    
After two year of intensive inventory at the Munsterbos nature reserve (Natuurpunt) we can provide some preliminary results. Method of research was mainly restricted to pitfall traps. Beating and hand-collecting provided additional data. In total 35 species of Carabidae were found, from which 17 red-list species. Noteworthy are Cychrus Caraboïdes (Carabidae) and Xyloterus domesticus (Scolytidae). As most remarkable find can be noted the catch of Mesosa nebulosa (Cerambycidae), first find for Limburg since 1950. Equally striking was the discovery of Leptothorax affinis which presents the third known location of this ant for Belgium. In total 12 species of ants (Formicidae) were discovered, among these some rare species as Leptothorax affinis, Leptothorax muscorum and Stenamma debile. The area proved itself to be especially noteworthy by its species-richness for spiders. Among the 156 finds were at least three endangered species; Haplodrassus silvestris, Zelotes pedestris and Hygrolycosa rubrofasciata. Especially striking was the find of Atypus affinis, a protected species. Research in the area will continue. For a detailed report one can consult the page Reports.

>> keer terug naar de pagina 'lopend onderzoek'