Met steun van limburg.be Werkgroep Ongewervelden LIKONA - welkom
werkgroep ongewervelden
Homepage
Who are we?
Research / onderzoek
Reports / publications
documentatiecentrum
Agenda
Contact us!
calls for participation/meedoen?
Forum ongewervelden
Entomological_links
soortenlijsten
Mieren/Ants F. Vankerkhoven
kevers
wespen en bijen
 
Tips voor insectenvriendelijke tuinen.

Werkgroep Ongewervelden is een onderdeel van LIKONA (Limburgse Koepel Natuurstudies), Provincie Limburg (Vlaanderen, België)

Go to Likona


Bryolim, Likona werkgroep mossen.

Formicidae, Likona werkgroep mieren.b
Mycolim, Likona werkgroep paddestoelen.
 
werkgroep ongewervelden
Contact webdesign
 
     

• Bladlaag. Leaf litter.

>> ga terug naar de hoofdpagina 'insectenvriendelijke tuinen'
>> ga terug naar de pagina 'beschutting'

Een laag bladeren of andere organische bodembedekking is een natuurlijke voedingsbron en geeft bescherming aan tal van insectensoorten. Bovendien vormen ze onder bomen, struiken en heesters een traag verterende mulchlaag waar onkruid niet gemakkelijk doorheen komt. Rovende kevers en spinnen verschuilen zich hier graag om 's nacht op zoek te gaan naar slakken of rupsen.

bladlaagboom met jong blad

Concreet? Ruim de bladeren niet altijd op. Vind je dit niet netjes? Dan kan je in slechts een beperkt deel van de tuin de bladeren laten liggen. Elders ruim je ze op. Bladeren kunnen op een strook geveegd worden. De ruimte tussen een haag en een draad is hiervoor geschikt. Het is toch een ongebruikte ruimte. De verterende bladeren zullen de haag voeden. Het brengt ook meer structuur in de grond. Bovendien is het erg belangrijk voor het insectenleven. In de winter vormt de bladerlaag een ideale overwinteringsplek. Wanneer de bladeren verteren, doen ze ook dienst als voedsel voor insecten en andere ongewervelden.

Leafs. Nothing as easy as leaving leafs. Does it look untidy? Surely, somewhere in a garden there will be a location where leafs can be lying on the soil, without it disturbing the general outlook of the garden? Under shrubs, behind hedges or in lost corners that are rarely visited. Leaf layers are very important hiding places and shelters for days of colder weater. Entire ecosystems can evolve from even small patches of permanent leafs.