Met steun van limburg.be Werkgroep Ongewervelden LIKONA - welkom
werkgroep ongewervelden
Homepage
Who are we?
Research / onderzoek
Reports / publications
documentatiecentrum
Agenda
Contact us!
calls for participation/meedoen?
Forum ongewervelden
Entomological_links
soortenlijsten
Mieren/Ants F. Vankerkhoven
kevers
wespen en bijen
 
Tips voor insectenvriendelijke tuinen.

Werkgroep Ongewervelden is een onderdeel van LIKONA (Limburgse Koepel Natuurstudies), Provincie Limburg (Vlaanderen, België)

Go to Likona


Bryolim, Likona werkgroep mossen.

Formicidae, Likona werkgroep mieren.b
Mycolim, Likona werkgroep paddestoelen.
 
werkgroep ongewervelden
Contact webdesign
 
     

• Beschutting - dakpannen. Roof tiles.

>> ga terug naar de hoofdpagina 'insectenvriendelijke tuinen'
>> ga terug naar de pagina 'beschutting'

Dakpannen of betonnen platen vormen een ideale schuilplek voor bodembewonende ongewervelden. Bovendien is niets eenvoudiger dan enkele dakpannen op of tegen mekaar te stapelen. Reserve bouwmateriaal kan je gestapeld in een klein hoekje nog een nuttige functie geven.

Vertikaal gestapelde dakpannen.

Concreet? Dakpannen zijn als schuilplaats bijzonder geschikt. Gestapeld voorzien ze door hun gewelfde vormen in tussenruimten van verschillende grootte. Dakpannen kunnen zowel vertikaal op mekaar als horizontaal tegen mekaar gestapeld worden. Horizontaal gestapeld hebben ze een breder toepassing. De tussenruimten blijven zo immers droog. Dat is vooral van belang in de winter. Vertikaal gestapeld zijn de tussenruimten groter en zullen voornamelijk spinnen hiervan gebruik maken.

Naast dakpannen kunnen gestapelde betonplaten of vloertegels dezelfde functie vervullen. Tussen betonplaten en vlakke tegels worden best kleine stukjes hout aangebracht zodat er tussenruimten ontstaan (twijgen of dunne takjes zijn geschikt). Insecten en andere ongewervelden gebruiken deze ruimtes om overdag te schuilen. In de winter vormen ze ideale overwinteringsplekken. Rovers zoals duizendpoten, oorwormen, kevers en spinnen maken hier graag gebruik van. Het vergroten van milieuwaarde schuilt vaak in minimale ingrepen.

Spare roof tiles are ideal hiding places for insects and other invertebrates. When stapeled, the irregular form of roof tiles provide spaces of different sizes. Concrete slabs of floor tiles can be used too. Here one has to create some space between the tiles (a.o. with small branches or other small pieces of wood). In winter such hiding places are valuable in providing your garden with a fresh start of predators.