Met steun van limburg.be Werkgroep Ongewervelden LIKONA - welkom
werkgroep ongewervelden
Homepage
Who are we?
Research / onderzoek
Reports / publications
documentatiecentrum
Agenda
Contact us!
calls for participation/meedoen?
Forum ongewervelden
Entomological_links
soortenlijsten
Mieren/Ants F. Vankerkhoven
kevers
wespen en bijen
 
Tips voor insectenvriendelijke tuinen.

Werkgroep Ongewervelden is een onderdeel van LIKONA (Limburgse Koepel Natuurstudies), Provincie Limburg (Vlaanderen, België)

Go to Likona


Bryolim, Likona werkgroep mossen.

Formicidae, Likona werkgroep mieren.b
Mycolim, Likona werkgroep paddestoelen.
 
werkgroep ongewervelden
Contact webdesign
 
     

• Takkenhopen. Wod piles.

>> ga terug naar de hoofdpagina 'insectenvriendelijke tuinen'
>> ga terug naar de pagina 'beschutting'

Takkenhopen van snoeiafval of dood hout nemen niet veel plaats in. Een verloren hoekje van de tuin is voldoende. Onder struiken geplaatst valt het zelfs niet op. Voor insecten zijn zulke kleine biotopen belangrijk als schuilplaats of overwinteringsplek.

tapijt van takkentakkenhooptakkenstapel

Concreet? Elke tuin met struiken, heesters en bomen heeft snoeiafval. Met een 'shredder' kan je het materiaal fijnmalen en als mulch gebruiken. Net zo snel kan je alle twijgen, takken, houtachtige stengels en zelfs hele stronken en stammen op één vaste plek in de tuin opstapelen. Als je de plek zorgvuldig uitkiest, hoeft ze niet eens in het zicht te liggen. Achter een haag, onder een stevige struik of tegen de achterkant van een border gelegd, liggen de takken niet in de weg. In de winter kan de takkenhoop zelfs extra beschutting bieden tegen vorst. Als beschutting is het niet te onderschatten. Takkenhopen zijn ook ideale overwinteringsplaatsen voor egels!

Branches and stems of dead wood can be piled to ideal hiding places for insects and small mammels. Hedgehogs especially like piles of twigs, branches and stems for hiding and overwintering. A fixed location, out of sight under a shrub, tree or hedge, is largely sufficient to compose a pile. If you use the same location over years, the pile will gradually decompose and add to its nature value. Moderate piles can even be considered in borders. They will provide growing support and protection in winter during periods of frost.