Met steun van limburg.be Werkgroep Ongewervelden LIKONA - welkom
werkgroep ongewervelden
Homepage
Who are we?
Research / onderzoek
Reports / publications
documentatiecentrum
Agenda
Contact us!
calls for participation/meedoen?
Forum ongewervelden
Entomological_links
soortenlijsten
Mieren/Ants F. Vankerkhoven
kevers
wespen en bijen
 
Tips voor insectenvriendelijke tuinen.

Werkgroep Ongewervelden is een onderdeel van LIKONA (Limburgse Koepel Natuurstudies), Provincie Limburg (Vlaanderen, België)

Go to Likona


Bryolim, Likona werkgroep mossen.

Formicidae, Likona werkgroep mieren.b
Mycolim, Likona werkgroep paddestoelen.
 
werkgroep ongewervelden
Contact webdesign
 
     

• Bijenblok. Nesting block.

>> ga terug naar de hoofdpagina 'insectenvriendelijke tuinen'
>> ga terug naar de pagina 'nestkasten'

Solitaire bijen en wespen zoeken in de natuur niet enkel holle stengels op. Voor nestgelegenheid zijn ze ook afhankelijk van houtkevers. In dood hout graven de kevers gangen en wanneer ze uitkomen krijg je gaatjes. Deze gaatjes en gangen worden graag door bijen en wespen gebruikt.

Nestblok uit stamring.Wand nestblokken voor bijen en wespen.Nestblokken met regenbeschutting.

Er is weinig dood hout in de natuur. Dode takken worden verwijderd en afgestorven bomen die rechtop staan worden omgehakt. Hierdoor vinden bijen en wespen die in hout leven minder nestgelegenheid. Dit verlies aan 'niches' (geschikte leefruimte om zich te ontwikkelen) kunnen we in de tuin goedmaken. Hout met gaten is immers gemakkelijk zelf aan te bieden.

Kijk wat in de tuin al aanwezig is en maak hier optimaal gebruik van. Bomen zijn niet voor elke tuin weggelegd. Maar als men volgroeide bomen heeft staan, loont het de moeite om de natuur haar gang te laten gaan (>> zie ook 'niches'). Snoei of zaag niet noodzakelijk elke dode tak weg. Is de boom aan het afsterven of reeds dood? Laat de takken en de stam staan zolang dit geen gevaar vormt. Het is een belangrijk biotoop voor talrijke insectensoorten. Gangen van houtkevers zorgen voor natuurlijke nestgelegenheid voor de wilde bijen en wespen. Wil men de boom niet in zijn geheel laten staan dan kan men steeds een stuk stam van 2 tot 3 meter rechtop houden. Afgestorven bomen zijn ook een geschikte klimsteun voor klimop, kamperfoelie en ramblerrozen (klimrozen). Zo wordt het esthetische aspect van een siertuin gecombineerd met natuurlijke nestgelegenheid voor solitaire bijen en wespen.

Nestblokken vormen een kunstmatig nestaanbod voor bijen en wespen die in hout nestelen. De diertjes merken het verschil niet en zullen met plezier de gaatjes opvullen. Nestblokken zijn bovendien zeer eenvoudig om te maken. Wat heeft men nodig? Een blok hout, een boormachine en boorkopjes voor hout van 3mm tot 8 mm diameter. In houtkeuze kan men gaan voor doorgezaagde stammen en stronken. Maar ook voorgezaagde blokken hout zijn geschikt. Of men voor een stronk of blok gaat, is vooral een persoonlijke keuze inzake vorm en smaak. De nestblokken worden gemaakt door met een boormachine een aantal gaten in de houtblokken te boren. Om praktische redenen boor je best alle gaatjes in één kant van de blok.
>> Bescherm de blokken tegen regen. Maak desnoods een dakje met vochtwerend materiaal.
>> Hard hout (niet 'hardhout') is beter dan zacht hout. Eik, beuk en kastanje hebben de voorkeur op zachte en vezelige houtsoorten zoals berk of naaldhout. Dit laatste is eigenlijk ongeschikt.
>> Boor dwars op de richting van de groeiringen (draad) van het hout. Dat geeft de meest gladde boorwanden. Bijen en wespen houden van gladde gangen zonder al teveel vezels.
>> Het aantal gaatjes heeft geen belang. Ook de volgorde van de diametergrootte of de groepering van de gaatjes is geen punt. Dit is vooral een kwestie van persoonlijke smaak. Maar maak geen gatenkaas van de nestblok. Een drie- tot vijftal gaatjes per 5 vierkante cm is een goed richtaantal.
>> Gebruik houtboren tussen 3mm en 8mm. Boor ook enkele gaten met een boor van 9mm en 10mm.
>> Gebruik nooit voorbehandeld hout en behandel ook geen hout met schimmel- of insectenwerende stoffen!

Nesting is easy to make from blocks of strong wood. Holes of various diameter (3mm up to 8mm) are drilled into one side of each wood block. These 'nesting blocks' imitate the natural nesting opportinities created by wood boring beetles in dead tree's. Pre-cut wood blocks and logs are both equally suited. It is a matter of taste as is the number of drilled holes and its visual arrangement. Ad random drilled or geometrically planned, it does not matter. But do not exagerate the drilling. Protect the nestblocks from rain. One can also apply 'roofs' to keep the blocks dry.