Met steun van limburg.be Werkgroep Ongewervelden LIKONA - welkom
werkgroep ongewervelden
Homepage
Who are we?
Research / onderzoek
Reports / publications
documentatiecentrum
Agenda
Contact us!
calls for participation/meedoen?
Forum ongewervelden
Entomological_links
soortenlijsten
Mieren/Ants F. Vankerkhoven
kevers
wespen en bijen
 
Tips voor insectenvriendelijke tuinen.

Werkgroep Ongewervelden is een onderdeel van LIKONA (Limburgse Koepel Natuurstudies), Provincie Limburg (Vlaanderen, België)

Go to Likona


Bryolim, Likona werkgroep mossen.

Formicidae, Likona werkgroep mieren.b
Mycolim, Likona werkgroep paddestoelen.
 
werkgroep ongewervelden
Contact webdesign
 
     

• Dood hout. Dead wood.

>> ga terug naar de hoofdpagina 'insectenvriendelijke tuinen'
>> ga terug naar de pagina 'niches'

Dood en stervend hout is niet altijd een bedreiging voor de gezondheid van een boom. Bovendien vormt dit hout een bijzondere levensruimte voor voedselspecialisten. Houtkevers en hun rovers hebben deze plekken nodig in hun voortbestaan.

Eik met holten, afstervend en dood hout.Stomp van dode tak met broedgangen.

Concreet? Wanneer een afstervende of dode boom geen gevaar vormt, kan men hem beter laten staan. Het afsterven van bomen of takken is een natuurlijk proces waar veel zeldzame insecten in hun voortbestaan van afhankelijk zijn. Er is slechts een kleine groep van insecten die deze takken als aanleiding zien om ook de rest van de boom aan te vallen. Meestal trekt het dode hout enkel voedselspecialisten aan van... dood hout.

Dood hout is meer dan louter 'voedsel'. Naast kevers leven ook enkele nachtvlinders en vliegen in dood hout. Dit trekt insecten aan die van de larven van houtsoorten leven. Tal van parasitaire wespen zoeken naar houtkeverlarven om met een lange legboor een ei in te deponeren. Rovers maken jacht op larven in de broedgangen. Deze broedgangen worden dan weer bewoond door solitaire bijen en wespen. Wanneer takken uithollen of holten onstaan in de stam, wint de boom verder aan belang. Vogels kunnen hier in nestelen en ook vleermuizen zoeken deze natuurlijke holtes als roostplek. Dit trekt weer een schare insecten aan die zeer specifiek afhankelijk zijn van (natuurlijke) vogel- en zoogdierennesten.

De tuinier kost het weinig moeite om de boom met rust te laten. Een dode tak kan men laten staan en zo vrijgeven aan de natuur. Holtes worden best geheel met rust gelaten. Verweerd of afgestorven kan de boom nog steeds dienen als een klimsteun voor Rambler-rozen, klimop of kamperfoelie. De natuurwaarde van u tuinb zal er in elk geval mee toenemen. >> zie ook het tuinonderdeel 'nestblokken'

Dead and dying branches on tree's provide a special habitat for a wide range of insects, specialised in dead-wood. It is a perfect natural process that doesn't always devaluate the value of a tree or a garden. If dead branches or tree's aren't a hazard, they are best left undisturbed. The natural value of a garden will certainly increase as food specialists of dead wood will initiate a complex ecosystem. Next to the wood-feeders there are its predators and insects that depend on the galeries dug by the wood borer's. So if you plan on working your garden, leave at least some branches 'unharmed' and think twice about cutting a dying tree.

>> ga terug naar de hoofdpagina 'insectenvriendelijke tuinen'
>> ga terug naar de pagina 'niches'