Met steun van limburg.be Werkgroep Ongewervelden LIKONA - welkom
werkgroep ongewervelden
Homepage
Who are we?
Research / onderzoek
Reports / publications
documentatiecentrum
Agenda
Contact us!
calls for participation/meedoen?
Forum ongewervelden
Entomological_links
soortenlijsten
Mieren/Ants F. Vankerkhoven
kevers
wespen en bijen
 
Tips voor insectenvriendelijke tuinen.

Werkgroep Ongewervelden is een onderdeel van LIKONA (Limburgse Koepel Natuurstudies), Provincie Limburg (Vlaanderen, België)

Go to Likona


Bryolim, Likona werkgroep mossen.

Formicidae, Likona werkgroep mieren.b
Mycolim, Likona werkgroep paddestoelen.
 
werkgroep ongewervelden
Contact webdesign
 
     

• Stormschade & gevallen takken. Dead branches & storm damage.

>> ga terug naar de hoofdpagina 'insectenvriendelijke tuinen'
>> ga terug naar de pagina 'niches'

Gevallen takken en stormschade liggen vaak in de weg, maar toch vormen ook zij een belangrijke schakel in de natuur als schuilplaats en voedselbron. Hout etende insecten vervolledigen hun ontwikkeling vaak in deze op de grond liggende takken.
gevallen tak met broedgang takkenstapel

Concreet? Laat de takken liggen waar zij op de grond vallen. Vaak is dat niet mogelijk. Ook al omdat men de tuin graag netjes wil houden of omdat de takken de messen van de grasmaaier kunnen beschadigen. Takken kunnen uit het zicht in de tuin gelegd worden. Op mekaar gestapeld vormen ze een takkenhoop. Insecten in de takken kunnen nog steeds hun ontwikkeling voortzetten en bovendien creëert het extra schuilplekken. Voor de tuinier is het beslist geen extra inspanning.

In de natuur vergaan gevallen takken. Bij dit natuurlijk proces spelen schimmels en insecten een belangrijke rol. Rond een gevallen twijg en tak kan een heel ecosysteem tot ontwikkeling komen. Een schimmel die een tak verteert trekt insecten aan die van deze schimmel leven. Het verteerde hout is dan weer geschikt voor dieren die het hardere hout niet kunnen verwerken. Dit geheel trekt rovers aan of insecten die een schuilplaats zoeken. >> zie ook het tuinonderdeel 'takkenhopen en houtstapels'

Twigs and branches that fall from tree's are seldom an orderly sight. While taking care of a garden these branches are often cleaned. However, they constitute a secial habitat in which dead-wood insects ate still developing. Twigs and branches are best left where they have fallen. They can as well be piled, added to an existing pile of branches or dislocated to a less visible garden spot. This is a small measure that can make a lot of difference for insect life in the garden.

>> ga terug naar de hoofdpagina 'insectenvriendelijke tuinen'
>> ga terug naar de pagina 'niches'