Met steun van limburg.be Werkgroep Ongewervelden LIKONA - welkom
werkgroep ongewervelden
Homepage
Who are we?
Research / onderzoek
Reports / publications
documentatiecentrum
Agenda
Contact us!
calls for participation/meedoen?
Forum ongewervelden
Entomological_links
soortenlijsten
Mieren/Ants F. Vankerkhoven
kevers
wespen en bijen
 
Tips voor insectenvriendelijke tuinen.

Werkgroep Ongewervelden is een onderdeel van LIKONA (Limburgse Koepel Natuurstudies), Provincie Limburg (Vlaanderen, België)

Go to Likona


Bryolim, Likona werkgroep mossen.

Formicidae, Likona werkgroep mieren.b
Mycolim, Likona werkgroep paddestoelen.
 
werkgroep ongewervelden
Contact webdesign
 
     

• Groendaken. Roof gardens.

>> ga terug naar de hoofdpagina 'insectenvriendelijke tuinen'
>> ga terug naar de pagina 'planten'

Groendaken zijn bouwtechnisch hoogstaand ontwikkeld. Groendaken zijn uitstekende isolators, gaan langer mee dan klassieke daken, verminderen wateroverlast, verbeteren de luchtkwaliteit, hebben een grote sierwaarde én dienen voor insecten als voedselbron en stapstenen.

Sedum-groendak, overzicht.Sedum-groendak, detail beplanting.Foto's: Toonwoning Björn van Staeyen, Leuven.

Waarom je dak niet zien als een verlenging van de tuin? De ontwikkeling en bouwtechnische kennis van groendaken is de laatste tientallen jaren op punt gesteld. Naast de klassieke sedum-daken kan men tegenwoordig ook sedum-kruidendaken, gras-kruidendaken en sedum-kruiden-grasdaken aanleggen. Groendaken zijn ook niet meer beperkt tot platte daken. De technologische ontwikkelingen laten nu ook toe om hellende daken perfect van een groendak te voorzien zonder risico op lekken.

Waarom zou men groendaken aanleggen? In neutrale kostprijs gezien is de aanleg van een groendak duurder dan een 'klassiek' dak. Groendaken gaan echter langer mee in tijd (zeker voor platte daken) én worden bovendien door de overheid gesubsidieerd. De isolerende eigenschappen van een groendak liggen ook hoger dan deze van een klassiek dak. Het energieverbruik zal lager liggen. Economisch gezien komt een groendak op langere termijn voordeliger uit.

De milieuwaarde van een groendak is een bonus. Het regenwater wordt minder snel naar de riolering afgevoerd. Hierdoor verminderd de kans op wateroverlast. Groendaken hebben ook een luchtzuiverdende eigenschap. Voor insecten zijn het stapstenen tussen geschikte natuurgebieden. Bloeiende groendaken zijn een onschatbare bron van voedsel (nectar en stuifmeel). Visueel zijn groendaken ook aantrekkelijker in het stadsbeeld. Zij vormen een natuurlijke verlenging van een tuin.

>> Om te weten of uw gemeente de subsidiëring van groendaken ondersteunt, kan u terecht op de website van de Samenwerkingsovereenkomst. (Kijk geheel onderaan de webpagina bij 'Aanvullende teksten'.).
>> Informatie over groendaken vindt u op de website van de afdeling Natuur van de Vlaamse Gemeenschap. Hier kan u ook een brochure bestellen (2,75€) over extensieve (niet betreedbare) groendaken.

Vegetation roofs are a perfect alternative for classic roofing. 'Green roofs' are not only visually attractive, they are an efficient isolator and a rainwater retainer. Their livingspan outlasts most classical roof applications (bitumen, roofing, tiles,...). The ecological gain is an added bonus. Green roofs are stepping stones / islands between natural earea's. Its capacity as food source is unrivalled. Technical evolutions have made green roofs as qualitative as classic roofs.

>> ga terug naar de hoofdpagina 'insectenvriendelijke tuinen'
>> ga terug naar de pagina 'planten'