Met steun van limburg.be Werkgroep Ongewervelden LIKONA - welkom
werkgroep ongewervelden
Homepage
Who are we?
Research / onderzoek
Reports / publications
documentatiecentrum
Agenda
Contact us!
calls for participation/meedoen?
Forum ongewervelden
Entomological_links
soortenlijsten
Mieren/Ants F. Vankerkhoven
kevers
wespen en bijen
 
Tips voor insectenvriendelijke tuinen.

Werkgroep Ongewervelden is een onderdeel van LIKONA (Limburgse Koepel Natuurstudies), Provincie Limburg (Vlaanderen, België)

Go to Likona


Bryolim, Likona werkgroep mossen.

Formicidae, Likona werkgroep mieren.b
Mycolim, Likona werkgroep paddestoelen.
 
werkgroep ongewervelden
Contact webdesign
 
     

• Moerasgedeelten. Marsh gardens.

>> ga terug naar de hoofdpagina 'insectenvriendelijke tuinen'
>> ga terug naar de pagina 'planten'

Een 'moerasvijver' of een vochtige border neemt niet veel plaats in. Het zijn echte magneten om tuinleven aan te trekken. Bovendien zijn ze vrij gemakkelijk op een natuurlijke wijze in een tuin te integreren.

moerasbegroeiing in het vroege voorjaarplatbuiklibel bij moeraspoelmoerasbegroeiing late voorjaar

Moerasgedeelten mogen een sterk wisselende waterspiegel hebben. Het basisprincipe is eenvoudig. Je graaft een bepaalde oppervlakte uit tot op een diepte van 1 of 1,5 meter. Zowel rechte als aflopende randen zijn mogelijk. De bodem van de uitgegraven kom of rechthoek maak je zo effen mogelijk. Vervolgens bedek je deze bodem met stevige vijverfolie. Daarna vul je alles weer op met de uitgegraven grond. Eventueel verrijk je dit met compost. Je kan alles terug gelijkmatig afwerken of voor reliëf zorgen (poelen, plassen en heuveltjes). Vervolgens kan je het geheel met water vullen en aanplanten met vijver- en moerasplanten.

TIPS:
>>
Bedek de bodem met zacht fijn zand vooralleer de vijverfolie aan te brengen. Dit vormt een extra bescherming tegen lekken.
>>
Water van een dak kan je in een moerasdeel laten vloeien. Dit vertraagt de afvoer van regenwater naar het rioleringsstelsel. Bovendien helpt dit om de vochthuishouding in het moeras op peil te houden. Zorg wel voor waterafvoer bij te hoge waterstand.
>>
Door grond buiten het moeras met grond in het moeras in contact te brengen krijg je een natuurlijke overheveling - dit bevordert de infiltratie van regenwater
.

Vochtige borders leg je aan op dezelfe wijze. Alleen kan je hier enkele gaten in de wanden en in de bodem van de folie aanbrengen. Hierdoor blijft het water niet staan maar kan de grond toch nog een geruime tijd vochtig blijven. Deze omstandigheid is meer geschikt voor oeverplanten en planten uit zeer vochtige omgeving.

TIP:
>>
Vochtige borders en moerasdelen kunnen in beperkte grootte ook worden aangelegd met plastic kuipen. Hiervoor zijn groot formaat plantenpotten of minivijver-kuipen uitermate geschikt.

A 'marsh' area or 'moist border' doesn't need much space. Size of a small pool or plant bucket is sufficient to attract more wildlife. One can use identical methods as for constructing ponds and pools. As exception, marshes and moist borders have their volume filled with soil before adding water...

>> ga terug naar de hoofdpagina 'insectenvriendelijke tuinen'
>> ga terug naar de pagina 'planten'