Met steun van limburg.be Werkgroep Ongewervelden LIKONA - welkom
werkgroep ongewervelden
Homepage
Who are we?
Research / onderzoek
Reports / publications
documentatiecentrum
Agenda
Contact us!
calls for participation/meedoen?
Forum ongewervelden
Entomological_links
soortenlijsten
Mieren/Ants F. Vankerkhoven
kevers
wespen en bijen
 
Tips voor insectenvriendelijke tuinen.

Werkgroep Ongewervelden is een onderdeel van LIKONA (Limburgse Koepel Natuurstudies), Provincie Limburg (Vlaanderen, België)

Go to Likona


Bryolim, Likona werkgroep mossen.

Formicidae, Likona werkgroep mieren.b
Mycolim, Likona werkgroep paddestoelen.
 
werkgroep ongewervelden
Contact webdesign
 
     

• Vijvers & poelen. Garden pond.

>> ga terug naar de hoofdpagina 'insectenvriendelijke tuinen'
>> ga terug naar de pagina 'planten'

Vijvers of poelen hoeven een tuin niet te dominereen. Een plas water zorgt al voor een vochtiger microbiotoop dat tal van insecten aantrekt. Hoe groter de waterplas of vijver, des te meer leven het zal aantrekken. Veel variatie schept extra niches en biotopen.

vijvervijver Tuin van TreesGroene Kikker

Poelen, vijvers en waterpartijen mogen rondom geen steile wanden hebben. Minstens één kant moet glooiend zijn waardoor waterdieren in- en uit het water kunnen klimmen. Een 'plank' die van een steile wand in het water wordt gelegd kan deze functie ook vervullen.

Woon je in een vochtig gebied? Dan krijg je al snel een poel door in je tuin een stuk grond uit te graven. De hoge waterstand zal dit opvullen. Bovendien krijg je een natuurlijke stijging en daling in waterniveau. Dit bevordert de groei van specifieke beplanting. Een kleine poel kan je ook gemakkelijk aanleggen door een voorgemaakte vorm of een grote kunststof waterbak in te graven. (Zorg wel ergens voor in- en uitstapmogelijkheid, bv. een plankje.) Organisch materiaal wordt hier best zoveel mogelijk uit geweerd. Je kan de 'poel' ook enten met natuurlijk afvalverwerkers zoals waterkreeftjes en watervlooien.

Let bij de aanleg van een vijver of waterpartij op de benodigde vergunning! Of een vergunning nodig is, kan men snel opzoeken op de website van Ruimtelijke Ordening Vlaanderen.

Tuinvijvers vervullen een ecologisch belangrijke rol. Zeker waar vochtige gebieden steevast worden drooggelegd, vormen vijvers de enige toevluchtsoord. Deze ecologische rol kan nog verbeterd worden.

>> Breng voldoende geschikte beplanting aan in en rond de vijver. >> Varieer in beplanting, zowel in soorten als in groeiwijze. >> Denk aan voldoende zuurstofplanten en planten die in het diepe water groeien. Zij zorgen immers voor de kwaliteit van het water en voor schuilplekken. (5 tot 9 zuurstofplanten per vierkante meter) >> Riet zuivert het water en zorgt voor vertikale rustpunten én klimroute's in en uit het water. >> Inheemse waterplanten zijn beschikbaar in alle tuincentra en bestaan in een mooie variatie aan soorten. >> Overdrijf niet met vissen. Teveel vis zorgt ervoor dat planten slecht groeien. Ze worden omgewoeld en zelfs opgegeten. De waterkwaliteit gaat dan ook sterk achteruit. >> Gebruik geen chemische waterverbeteraars of bemesting. Vul de vijver enkel op met regenwater. Een gezonde beplanting is de hoeksteen voor een gezonde vijver. >> Koppel eventueel regenwaterafvoer aan de vijver. Dit ververst het water op natuurlijke wijze. (Indien regelmatige waterverversing gewenst is voor het type vijver dat men wil.)

In providing additional 'niches' and attracting wildlife, ponds and pools are unbeaten champions. Remember to use as much natural materials as practically (and financially) possible. Provide sufficient oxygenating plants (9 plants for each square meter). The amount of plant types in general, is the main key to water quality. Economise on fish. Provide gentil slopes or sloping border to allow animals and insects to get in and out of the water. Ban chemical water improvers. Let nature take care of it herself.

>> ga terug naar de hoofdpagina 'insectenvriendelijke tuinen'
>> ga terug naar de pagina 'planten'