Met steun van limburg.be Werkgroep Ongewervelden LIKONA - welkom
werkgroep ongewervelden
Homepage
Who are we?
Research / onderzoek
Reports / publications
documentatiecentrum
Agenda
Contact us!
calls for participation/meedoen?
Forum ongewervelden
Entomological_links
soortenlijsten
Mieren/Ants F. Vankerkhoven
kevers
wespen en bijen
 
Tips voor insectenvriendelijke tuinen.

Werkgroep Ongewervelden is een onderdeel van LIKONA (Limburgse Koepel Natuurstudies), Provincie Limburg (Vlaanderen, België)

Go to Likona


Bryolim, Likona werkgroep mossen.

Formicidae, Likona werkgroep mieren.b
Mycolim, Likona werkgroep paddestoelen.
 
werkgroep ongewervelden
Contact webdesign
 
     

• Bloemen- en wildweide. Flower meadows.

>> ga terug naar de hoofdpagina 'insectenvriendelijke tuinen'
>> ga terug naar de pagina 'planten'

Een gemaaid grasveld geeft structuur aan een tuin maar het is verder weinig aantrekkelijk voor insecten. Kruiden noch grassen kunnen zich ontwikkelen. In een 'gazon' is voedsel schaars en zijn schuilmogelijkheden beperkt. De natuurwaarde stijgt al snel vanaf één strook gras die niet gemaaid wordt.

Klaver in gras met hogere maaistand.Bloemenweide met Margriet.Bloemenweide met adventiefplant Campanula.

Een grasveld kan 'verzorgd' verwilderen. Zeker in een grotere tuin kan men beslist een klein hoekje gras ongemaaid laten. Dit is belangrijk voor insecten die zich voortplanten in grashalmen en zaden. Kruiden die tussen de grassen ontkiemen, kunnen zich volledig ontwikkelen. De bloei hiervan voorziet in nectar voor wilde bijen, zweefvliegen en kevers. De spontane opgroei kan men beperken tot één welafgebakende strook gras. De tuinier kan eveneens een groter stuk grasveld ongemaaid laten. Ook volledig uitgegroeide grasvelden kunnen interessante structuurelementen opleveren. Meestal worden de buitenste randen van grote grasvelden wel gemaaid (één tot twee maaibreedtes). Juist dit beheerst maaien geeft structuur.

TIPS:
>>
Zie je een 'verwilderd' gedeelte niet zitten? Dan kan je nog steeds je gras op een iets hogere stand maaien dan normaal. Lage planten zoals klaver kunnen dan toch nog bloeien.
>>
Grasvelden kunnen er 's winters 'ruw' bij liggen. Idealerwijs wordt een grasveld niet gemaaid. Maar voor wie toch iets meer structuur zoekt, kan dit veld vanaf eind oktober op een hoge stand afmaaien. Voorzie dan wel in schuilmogelijkheden in de rest van de tuin.
>>
Grasvelden kunnen visueel 'slordig' lijken. Dit probleem los je op door de buitenste randen van een grasveld kort gemaaid te houden. Ook het maaien van strakke 'wandelgangen' in een groot stuk grasveld hebben dit effect. Rechthoekige grasvelden waarbij in het midden een bredere 'corridor' gemaaid wordt, hebben hetzelfde verzorgde resultaat.

Bloemenweides en wildweides vragen iets meer zorg dan een uitgegroeid grasveld. Ongemaaid verdringen grassen al snel de bloeiende kruiden op een wildweide. Bovendien mag de grond ook niet te voedselrijk zijn. Afhankelijk van het soort 'wildweide' of 'bloemenweide' dat men wil onderhouden, zal dit enkele maaibeurten vragen. Dit maaisel wordt afgevoerd zodat de grond met elke maaibeurt armen wordt. Wie nog zomerbloei wil, maait best al in het voorjaar (einde mei, begin juni). Wie vooral de eerste generatie insecten volledige ontwikkelingskansen wil geven, kan met maaien wachten tot einde juli. Met maaien kan je meteen ook wachten tot einde september. Maar dan krijgen vooral grassen betere ontwikkelingskansen. De bloemenweide met grassen wordt dan een wildweide waar grassen en kruiden samen groeien. Het klassieke maaischema voor een bloemenweide maait twee keer per jaar. Einde mei komt de eerste maaibeurt en half september volgt een tweede maaibeurt. Dit geregeld 'hooien' stimuleert de groei van bloeiende kruiden.

TIP:
>>
Maai niet alles in één maaibeurt. Maai ook niet elk jaar de gehele weide. Je kan een deel voorzien als bloemenweide en een deel als wildweide. Een strook weide kan je bovendien ook 'om het jaar' hooien. Dit geeft meer insecten kans om hun ontwikkeling te voltooien. Bovendien verkrijg je zo ook verschillende vegetatietypes.
>> Hou de gekozen maairegimes ook consequent aan! Als je een deel van de weide slechts om de twee jaar maait, moet je hetzelfde deel ook steeds om de twee jaar blijven maaien. Ook delen die als voorjaarsweide of zomerweide worden beheerd, moeten blijvend volgens deze maaitijden worden behandeld. Je kan niet op éénzelfde stuk het ene jaar in het voorjaar en het andere jaar in het najaar maaien. Door dit te doen stimuleer je noch de voorjaarsbloeiende als zomerbloeiende planten.
>> Vertrekken van een bestaand grasveld of alles afplaggen en inzaaien? Elke grondverstoring is best te vermijden. Uitzonderlijke omstandigheden kunnen soms het plaggen als enige oplossing geven. Maar als dit kan, vertrek je best van een bestaande situatie die je spontaan laat ontwikkelen. Door de maairegimes krijgen kruiden meer kansen. Wind en vogels dragen zaden van bloeiende planten aan.
>> De ontwikkeling van bloeiende planten kan je stimuleren door het bestaande grasveld in te zaaien met een speciaal bloemenmengsel. Dit kan je best doen als het gras kort staat. Vroeg in het voorjaar of vlak na een maaibeurt. Nog beter is wanneer je hooisel van een naburige wildweide over je perceel kan uitstrooien.
>> Maai met een bosmaaier of zeis. Laat na de maaibeurt het hooi enkele dagen liggen. De zaden kunnen dan uit de halmen vallen. Maai bij voorkeur bij droog warm weer en in de namiddag. Dan kunnen insecten aan de maaibeurt ontsnappen.

>> Meer informatie over insectenvriendelijk beheer van grasvelden (bermen) vind je op de website 'Biodiversiteit in jouw gemeente' van Natuurpunt.
>> Ook bij Natuurpunt Limburg vind je informatie over bloemenweides. Je kan hier ook zadenmengsels verkrijgen.

>> Bij Orchis vzw kan je terecht voor een natuurlijk wildbloemenmengsel (zadenpakket). Met verzending inbegrepen kost dit slechts 6 euro.

Mowing lawns? Important for providing structure in a garden. For insects however, this is totally unappealing. Nature can gain by mowing a little higher than one normally would. This gives clover a flowering chance. Next step would be to reserve a part of one's lawn for spontaneous growth. A flower meadow with wild flowers are an asset to each insect garden. It attracts more insect life and provides food for adults and insect larvae. Even a small portion of lawn left to wild flowers increase's the natural value of one's garden.

>> ga terug naar de hoofdpagina 'insectenvriendelijke tuinen'
>> ga terug naar de pagina 'planten'