Met steun van limburg.be Werkgroep Ongewervelden LIKONA - welkom
werkgroep ongewervelden
Homepage
Who are we?
Research / onderzoek
Reports / publications
documentatiecentrum
Agenda
Contact us!
calls for participation/meedoen?
Forum ongewervelden
Entomological_links
soortenlijsten
Mieren/Ants F. Vankerkhoven
kevers
wespen en bijen
 
Tips voor insectenvriendelijke tuinen.

Werkgroep Ongewervelden is een onderdeel van LIKONA (Limburgse Koepel Natuurstudies), Provincie Limburg (Vlaanderen, België)

Go to Likona


Bryolim, Likona werkgroep mossen.

Formicidae, Likona werkgroep mieren.b
Mycolim, Likona werkgroep paddestoelen.
 
werkgroep ongewervelden
Contact webdesign
 
     

>> keer terug naar de soortenlijst cerambycidae
>> keer terug naar de 'boktorren-pagina'

Kilometerhokken? Hoe noteren?

Wat zijn kilometerhokken? Wanneer we over 'kilometerhokken' spreken, bedoelen we hiermee het UTM-vierkantnet (UTM = Universal Transverse Mercator). Elk vierkant meet hierbinnen 1km op 1 km. Op de meest recente stafkaarten(1:25.000) staat dit vierkantnet niet meer afgedrukt. Deze kaarten kunnen we niet gebruiken. Op kaarten van een vroegere uitgavedatum kan men dit vierkantnet duidelijk herkennen aan de aanwezigheid van een opgedrukt rooster met genummerde vierkanten in het zwart of paars.

10km-hokken en 1km-hokken? Het rooster dat op een stafkaart zichtbaar is, toont kilometerhokken. Op de kaart meten deze vierkanten 4 bij 4 cm, maar op het terrein refereren ze naar een gebied van 1 op 1 km. Deze vierkanten noemt men 1km-hokken of gewoon 'kilometerhokken'. Een 10km-hok wordt ook gebruikt voor biologische verspreidingskaarten. Elk 10km-hok refereert naar een gebied van 10 op 10 km en bestaat uit 100 kilometerhokken (10 1km-hokken aan elke zijde.)

Hoe vind ik dit op de kaart? De horizontale en vertikale lijnen waaruit het UTM-vierkantnet bestaat, zijn genummerd. De combinatie van een vertikale lijnnummer met een horizontale lijnnummer geeft een coördinaat. Voor Limburg gaan alle coördinaten vooraf met de letters 'FS'. Het coördinaat FS6747 is het vierkant waar de vertikale lijn nr. 67 de horizontale lijn nr. 47 raakt. Voor het nummer van de vertikale lijn neemt men de linkerkant van het vierkant. Voor de nummer van de horizontale lijn wordt de onderkant van het vierkant genomen. Voor een 10km-hoknotatie neemt men eenvoudigweg de eerste getallen van de lijnnummers. Voor ons voorbeeld 'FS6747' wordt de 10km-hoknotatie 'FS6 4 ' of kortweg 'FS64'.

fragment stafkaart met UTM hokken en voorbeeldnotatie

Bij kilometerhokcoördinaten levert de linker vertikele steeds de eerste getalcombinatie en de onderste horizontale altijd de tweede getalcombinatie. Het vierkant kan verder onderverdeeld worden in een rooster. Onze fictieve vangstlocatie ligt pal in het midden van het vierkant.

Is meer detail mogelijk? Elk kilometerhok kan je verder onderverdelen in een bijkomend rooster van 10 x 10 vierkantjes. Elk van deze vierkantjes krijgt een nummer (zie hiervoor de beschrijving op de stafkaarten). Zo kan je een vangstlocatie nog preciezer op de stafkaart aanduiden. Je kan hierbij de volgende coördinaten krijgen; 'FS675475'. De vangstlocatie bevind zich op het snijpunt van vertikale lijn '5' en horizontale lijn '5', binnen het kilometerhok FS6747.

Even kort:
• FS675475 : voluit uitgeschreven -> gedetailleerde stafkaartnotatie tot op 100m nauwkeurig, locatie= snijpunt vertikale 5 met horizontale 5 binnen het 1km-hok FS6747
• FS675475 : uitgeschreven als FS6747 -> kilometerhok (1km x 1km), locatie= vierkant rechts van vertikale lijn 67 en boven horizontale lijn 47
• FS675475 : uitgeschreven als FS67 -> 10-km hok (10km x 10km), locatie= eerste getal vertikale lijn en het eerste getal horizontale lijn

The UTM-gridnotation is explained for practical use. It aims at explaining the grid-notations to candidate observers without bothering with too many technical details. For this inventory we will only use the 1km-grid coördinates and 10km-grid coördinates. More detailed coördinates will be archived, but not used in its full value. All UTM-grids for Limburg proceed with the lettercombination 'FS'. Preferably, 1km-grid coördinates are submitted. In doubt, coördinates for 10km-grids are accepted.

>> keer terug naar de soortenlijst cerambycidae
>> keer terug naar de 'boktorren-pagina'