Met steun van limburg.be Werkgroep Ongewervelden LIKONA - welkom
werkgroep ongewervelden
Homepage
Who are we?
Research / onderzoek
Reports / publications
documentatiecentrum
Agenda
Contact us!
calls for participation/meedoen?
Forum ongewervelden
Entomological_links
soortenlijsten
Mieren/Ants F. Vankerkhoven
kevers
wespen en bijen
 
Tips voor insectenvriendelijke tuinen.

Werkgroep Ongewervelden is een onderdeel van LIKONA (Limburgse Koepel Natuurstudies), Provincie Limburg (Vlaanderen, België)

Go to Likona


Bryolim, Likona werkgroep mossen.

Formicidae, Likona werkgroep mieren.b
Mycolim, Likona werkgroep paddestoelen.
 
werkgroep ongewervelden
Contact webdesign
 
     

>> keer terug naar de homepage
>> keer terug naar de bijenpagina

Bijen excursie Bosbeekvallei (Neeroeteren, Schootshei) 10.vii.2006.

12.vi.2006 -bart@ongewervelden.be
Bosbeekvallei - gebiedsbeschrijving. De Bosbeek is één van Limburg's mooiste beken en heeft grote delen van haar natuurlijke loop kunnen behouden. De excursie vond plaats in de aangrenzende vochtige hooilanden, ruigten en bossen. Het excursiegebied bij Neeroeteren, de 'Beck' of 'Schootshei', is van oorsprong vochtig. Natte bossen grenzen aan vochtige weilanden met bijzondere planten (o.a. Knautia). De hooilanden kennen inmiddels een sterke verruiging. Op het ogenblik van de excursie stond braam volop in bloei.

De Beck - excursiegroepDe Beck - verruigingDe Beck - hooiland

Groeilijst van de excursie - versie 12.vi.2006

familie soort Nederlandse naam #
WILDE BIJEN
Apidae Ceratina cyanea (Kirby, 1802) Blauwe Ertsbij 1


KEVERS
Cerambycidae Agapanthia villosoviridescens(Degeer, 1775)   1
Cerambycidae Grammoptera ruficornis (Fabricius, 1781)   5
Chrysomelidae Clytra quadripunctata Mierenzakkever 2
Coccinellidae Coccinella septempunctata Linnaeus, 1758   4
Coccinellidae Harmonia axyridis Palles, 1773   2Werkten mee aan deze lijst: Jean-Pierre Beuckx, Bart Bosmans, Luc Crévecoeur en Kobe Janssen.

The 'Bosbeekvallei' is one of the most prestine preserved streams in Limburg. Its course is almost protected from source to its merging with the river Meuse. Its long course is flanked with moist forests, brushwoods and meadows. In the excursion area, Knautia is one of the many occuring plants.

>> keer terug naar de homepage
>> keer terug naar de bijenpagina