Met steun van limburg.be Werkgroep Ongewervelden LIKONA - welkom
werkgroep ongewervelden
Homepage
Who are we?
Research / onderzoek
Reports / publications
documentatiecentrum
Agenda
Contact us!
calls for participation/meedoen?
Forum ongewervelden
Entomological_links
soortenlijsten
Mieren/Ants F. Vankerkhoven
kevers
wespen en bijen
 
Tips voor insectenvriendelijke tuinen.

Werkgroep Ongewervelden is een onderdeel van LIKONA (Limburgse Koepel Natuurstudies), Provincie Limburg (Vlaanderen, België)

Go to Likona


Bryolim, Likona werkgroep mossen.

Formicidae, Likona werkgroep mieren.b
Mycolim, Likona werkgroep paddestoelen.
 
werkgroep ongewervelden
Contact webdesign
 
     

>> keer terug naar de homepage

Bijen succesvol onder de loupe!

18-i-2006/06.v.2006 - lcrevecoeur@limburg.be / bart@ongewervelden.be
Geslaagde start voor Limburgse bijenstudie. In 2005 werd vanuit de werkgroep samen met de Limburgse imkersbond een project opgestart om de kennis van wilde bijen in Limburg te verbeteren. Zowel op het terrein als met determinaties achter de bino konden we rekenen op de deskundigheid van Ivo Ramaekers. Onder wisselende weersomstandigheden werden excursies gehouden. Na deze uitstappen begonnen verschillende deelnemers zelf bijen te bestuderen. Zo kunnen we nu verspreid over Limburg tal van interessante meldingen inzamelen.

Bombus sylvarum
De boshommel of Bombus sylvarum Linnaeus, 1761 staat op de Nederlandse rode lijst genoteerd als 'ernstig bedreigd'.

foto (Kobe Janssen): De boshommel is een zeer zeldzame soort. Tijdens een inventarisatie op de Mechelse heide werd deze hommelsoort waargenomen.

Kaart Limburg

kaart: Dit overzicht van Limburg geeft de locaties weer waar in 2005 intensief naar wilde bijen werd gezocht. Het aantal hokken willen we in 2006 merkbaar aanvullen.

Een kort overzicht. Sinds 2000 zijn 116 bijensoorten opgetekend. Dit is maar een klein deel van de werkelijk aanwezige fauna maar het is alvast een goede start. In 2006 willen we enkele nieuwe natuurgebieden inventariseren. Tezelfdertijd hebben wij ook aandacht voor tuinen en resthoekjes in de stedelijke omgeving.

>> Raadpleeg de Limburgse soortenlijst voor wilde bijen.

Het is duidelijk dat we deze boeiende insecten verder onder de loupe leggen. In het voorjaar van 2006 worden een drietal terreinbezoeken gepland (Abeek, Maaswinkel en de Bosbeekvallei). Voor deze excursies staan de data op de agenda-pagina. Wilde bijen zijn sterk weersgebonden. De excursie gaan dan ook door onder voorbehoud van goed weer.

Excursieverslagen:
>> (28.iii.2006) Abeek - Meeuwen-Gruitrode
>> (06.v.2006) Maaswinkel - Maasmechelen
>> (10.vi.2006) Vallei van de Bosbeek - Maaseik

>> Wil je op de hoogte blijven van onze bijenexcursies? Schrijf je in op onze nieuwsbrief.

The study of wild bee's in the province of Limburg has taken a productive start. Since 2000 in total 118 species of wild bee's were recorded. Many enthusiast participants to our excursions started studying wild bee's. Their data meant a meaningfull increase of the knowledge of our Aculeata fauna. In 2006 we intend to intensify the study of wild bee's, both in natural settings as in urban area's. New excursions will be planned and announced in the near future.

Een greep uit veldopnames (Kobe Janssen).

Dasypoda hirtipes

Pluimvoetbij - Dasypoda hirtipes (Fabricius, 1793) - vrouwtje - Algemeen en op NL rode lijst niet als bedreigd.

Coelioxys rufescens

Rosse kegelbij - Coelioxys rufescens Lepeletier & Serville 1825 - vrouwtje - Bedreigde soort op de NL rode lijst.

Epeoloides coecutiens

Bonte viltbij - Epeoloides coecutiens (Fabricius, 1775) - mannetje - Vrij zeldzaam. Parasiteert op slobkousbij.

 

Macropis europaea

Gewone slobkousbij - Macropis europaea Warncke, 1973 - Op NL rode lijst niet als bedreigd.

kleine roetbij

Kleine roetbij - Panurgus calcaratus Scopoli, 1763 - vrouwtje - Op de NL rode lijst niet als bedriegd.

megachile ericetorum

Lathyrusbij - Megachile ericetorum (Lepeletier, 1841) - mannetje - Op de NL rode lijst als kwetsbaar.

 

>> keer terug naar de homepage