Met steun van limburg.be Werkgroep Ongewervelden LIKONA - welkom
werkgroep ongewervelden
Homepage
Who are we?
Research / onderzoek
Reports / publications
documentatiecentrum
Agenda
Contact us!
calls for participation/meedoen?
Forum ongewervelden
Entomological_links
soortenlijsten
Mieren/Ants F. Vankerkhoven
kevers
wespen en bijen
 
Tips voor insectenvriendelijke tuinen.

Werkgroep Ongewervelden is een onderdeel van LIKONA (Limburgse Koepel Natuurstudies), Provincie Limburg (Vlaanderen, België)

Go to Likona


Bryolim, Likona werkgroep mossen.

Formicidae, Likona werkgroep mieren.b
Mycolim, Likona werkgroep paddestoelen.
 
werkgroep ongewervelden
Contact webdesign
 
     

>> keer terug naar de homepage
>> keer terug naar de bijenpagina

Bijen excursie Maaswinkel (Maasmechelen) 06.v.2006.

17.v.2006 -bart@ongewervelden.be
Maaswinkel - gebiedsbeschrijving. Het gebied van de Maaswinkel bestaat uit een ruigte (op de resten van een oude steenbakkerij) en verschillende oude kleiputten. Aansluitend kent het gebied een hoogstamboomgaard en hooiweiden omrand door gemengde hagen. De Maaswinkel ligt vlakbij de Maas. Het tussenliggend gebied bestaat uit ruigten, bermen en vloeiweiden.

Groeilijst van de excursie - versie 17.v.2006

familie soort Nederlandse naam #
WILDE BIJEN
Andrenidae Andrena flavipes Panzer, 1799 Grasbij 1
Andrenidae Andrena fulva Müller, 1766 Vosje 1
Andrenidae Andrena haemorrhoa (Fabricius, 1781) Roodgatje 2
Apidae Bombus lapidarius Linnaeus, 1758 Steenhommel 2
Apidae Bombus terrestris Linnaeus, 1759 Aardhommel 1
Apidae Melecta albifrons (Foster 1771) Bruine Rouwbij 1
Apidae Nomada fabriciana (Linnaeus, 1767) Roodzwarte Dubbeltand 1
Apidae Nomada flava Panzer, 1798 Gewone Wespbij 1
Apidae Nomada flavoguttata (Kirby, 1802) Gewone Kleine Wespbij 1
Apidae Nomada fucata Panzer, 1798 Kortsprietwespbij 1
Halictidae Halictus scabiosae (Rossi, 1790) Breedbandgroefbij 1
Megachilidae Osmia caerulescens (Linnaeus, 1758) Blauwe metselbij 1
Megachilidae Osmia rufa (Linnaeus, 1758) Rosse Metselbij 1

Andrena flavipes Panzer, 1799Halictus scabiosae (Rossi, 1790)Osmia caerulescens (Linnaeus, 1758)

Nomada fabriciana (Linnaeus, 1767)Nomada flavoguttata (Kirby, 1802)Bombylius venosus Mikan, 1796

Fotos tijdens de excursie, door Maarten Jacobs : http://www.maartenjacobs.be/index.asp

NESTPARASIETEN WILDE BIJEN
Bombyliidae Bombylius major (Linnaeus, 1758) Grote Wolzwever 2
Bombyliidae Bombylius venosus Mikan, 1796   3
DAGVLINDERS
Pieridae Anthocharis cardamines (Linnaeus, 1758) Oranjetipje 1
Satyrinae Pararge aegeria (Linnaeus, 1758). Bont Zandoogje 1
KEVERS
Buprestidae Anthaxia nitidula (Linnaeus, 1758)   1
Buprestidae Trachys minutus (Linnaeus, 1758)   2
Byrrhidae Byrrhus pilula (Linnaeus, 1758)   1
Cerambycidae Grammoptera ruficornis (Fabricius, 1781)   2
Cerambycidae Phytoecia cylindrica (Linnaeus, 1758)   5
Cerambycidae Pogonocherus hispidus (Linnaeus, 1758)   3
Cerambycidae Tetrops praeusta (Linnaeus, 1758)   1
Chrysomelidae Chrysolina staphylaea (Linnaeus, 1758)   1
Chrysomelidae Longitarsus dorsalis (Fabricius, 1781)   2
Coccinellidae Adalia bipunctata (Linnaeus, 1758)   2
Coccinellidae Calvia quatuordecimguttata (Linnaeus, 1758)   3
Coccinellidae Chilocorus reinpustulatus Scriba   2
Coccinellidae Coccinella septempunctata Linnaeus, 1758   4
Coccinellidae Exochomus quadripustulatus (Linnaeus, 1758)   1
Coccinellidae Harmonia axyridis Palles, 1773   5
Coccinellidae Propylea quatuordecimpunctata (Linnaeus, 1758)   16
Coccinellidae Psyllobora vigintiduopunctata (Linnaeus, 1758)   3
Curculionidae Cionus alauda (Herbst, 1784)   2
Curculionidae Cionus scrophulariae (Linnaeus, 1758)   3
Curculionidae Liparus germanus (Linnaeus, 1758)   1
Dermestidae Anthrenus verbasci (Linnaeus, 1767)   2
Nitidulidae Epuraea aestiva (Linnaeus, 1758)   1
Nitidulidae Meligethes difficilis (Heer, 1841)   1
Staphylinidae Callicerus rigidicornis (ER., 1839)   1
Staphylinidae Ocypus picipennis (Fabricius, 1792)   1
Staphylinidae Omalium rivulare (Paykull, 1789)   1
Staphylinidae Philonthus cognatus Stephens, 1832   1
Staphylinidae Plataraea brunnea (Fabricius, 1798)   1
Staphylinidae Quedius nitipennis (Stephens, 1833)   1
Staphylinidae Stenus tarsalis LJNGH, 1804   1
Staphylinidae Tachinus corticinus GRAV., 1802   1


Phytoecia cylindrica (Linnaeus, 1758)Anthaxia nitidula  (Linnaeus, 1758)Liparus germanus (Linnaeus, 1758)

Werkten mee aan deze lijst: Jean-Pierre Beuckx, Bart Bosmans, Luc Crévecoeur, Maarten Jacobs en Kobe Janssen.

The 'Maaswinkel' area is known for its old clay pits, hayfields, orchards and river meadows. Above list provides a 'growing' report of species that were found during the excursion. Although wild bee's were the primary goal of the excursion, the fine weather made us shift our attention span.

>> keer terug naar de homepage
>> keer terug naar de bijenpagina