Met steun van limburg.be Werkgroep Ongewervelden LIKONA - welkom
werkgroep ongewervelden
Homepage
Who are we?
Research / onderzoek
Reports / publications
documentatiecentrum
Agenda
Contact us!
calls for participation/meedoen?
Forum ongewervelden
Entomological_links
soortenlijsten
Mieren/Ants F. Vankerkhoven
kevers
wespen en bijen
 
Tips voor insectenvriendelijke tuinen.

Werkgroep Ongewervelden is een onderdeel van LIKONA (Limburgse Koepel Natuurstudies), Provincie Limburg (Vlaanderen, België)

Go to Likona


Bryolim, Likona werkgroep mossen.

Formicidae, Likona werkgroep mieren.b
Mycolim, Likona werkgroep paddestoelen.
 
werkgroep ongewervelden
Contact webdesign
 
     

• Korte berichten. Short notice.

NIEUW op deze website: >> aganda activiteiten in 2007 (2007.i.13) >> verspreidingskaart Acalles ptinoides in Limburg klaar (09.i.2007) >> definitief verslag onderzoek afrit E314 Zolder en Tuin van Trees (25.ix.2006) >> soortenlijst wilde bijen aangevuld (31.viii.2006) >> Forum over Limburgse ongewervelden actief (14.vi.2006)

Onder de aandacht : >> De Vlaamse Vlinderwerkgroep vzw verzamelt gegevens voor een nieuwe dagvlinderatlas. Vrijwilligers kunnen zich steeds aanmelden.

30-xii-2006 - werkgroep @ongewervelden.be
excursie Abeek - Oudsberg Het natuurreservaat van de Oudsberg kent ingrijpende werken. Het dichte dennenbos wordt grootschalig gekapt. Men streeft naar het herstel van een open stuifduinenlandschap. Een nieuwe kans voor een kwetsbaar biotoop. Ook een unieke kans voor een 'nulmeting'. Wat zijn de soorten op dit ogenblik? Met deze kennen kan de kolonisatie van de kensoorten voor stuifduinbiotopen op de voet gevolgd worden. Naast de Oudsberg werden nieuwe percelen bezocht voor de inventaris van de Abeek. De vochtige Abeek-percelen worden in 2007 ingeruild voor droge en schrale graslanden.
>> lees meer op de agendapagina

herwonnen vlakte bij de Oudsberg
foto: Natuurherinrichtingswerken bij de Oudsberg. Naar een open stuifduinenlandschap.

During the Oudsberg and the Abeek excursion, potential area's for next year's monitoring were visited. The Oudsberg will dramatically transform from a dense pine forest toward its historical open sandy dune biotope. A monitoring of invertebrate species is suggested. The inventory of the Abeek will concentrate in 2007 on dry area's.

26-xii-2006 - bart @ongewervelden.be
Acalles ptinoides (Marsham, 1802) - een verdoken snuitkever De snuitkever Acalles ptinoides zie je niet vaak in collecties. Ze leiden een verborgen leven en zijn klein. Onbeweeglijk lijken ze op stukjes hout of klompjes grond. Hierdoor worden ze vaak over het hoofd gezien. Toch hoeven de diertjes niet zeldzaam te zijn. Waar zitten ze?
>> lees meer

Biotoop Acalles met Hazelaar en Eik.
foto: Typisch biotoop voor Acalles. Talud met Hazelaar en Eik.

Acalles ptinoides(Marsham, 1802) is a species of special interest to us. Since three years we are trying to map its distribution throughout Limburg.
>> read more

20-xii-2006 - lcrevecoeur @limburg.be
Corticaria alleni Johnson, 1974 - een nieuwe kever voor BelgiŽ. Bij het onderzoek naar de keverfauna in bosreservaten is er speciale aandacht voor microhabitats waar xylobionte soorten kunnen leven. Zo werd regelmatig een beuk bezocht, die door een blikseminslag werd getroffen, om in de molm van de ontstane holte naar kevers te zeven. Op 19 april 2003 werd een vrouwtje van Corticaria alleni gevonden. De determinatie werd bevestigd door Wolgang RŁcker. Ook met de stameklektor, rond een dode beuk, werd een vrouwelijk exemplaar gevonden (05 april Ė 19 april 2003). Deze zeldzame soort werd voor de eerste maal uit Duitsland gemeld in 1977. Momenteel is de soort gekend uit 4 Duitse provincies. In de nabijgelegen provincie NordRhein-Westfalen is ze gevonden in droge molm van een beuk en een Zomereik. Daarbuiten is de kever voorlopig enkel uit Engeland, Zweden, Finland, Hongarije, Oostenrijk en Wit-Rusland gekend.

niche Corticaria alleni foto: Gebroken beuk, vindplaats Corticaria alleni Johnson, 1974.

Corticaria alleni Johnson, 1974 - new species for Belgium. This rare species is only known from a few European countries. On april the 19th 2003 a female specimen was found on a broken upstanding stem of a dead beach.

05-xii-2006 - lcrevecoeur @limburg.be
Biphyllus lunatus - een bijzondere kever uit Vlaanderen. Reeds enkele jaren is er een systematische keverinventarisatie bezig in oude bossen met voldoende dood hout. Dit zijn niet alleen de bosreservaten maar soms ook kleine relicten, voornamelijk in Haspengouw. Jaarlijks komen er zo enkele xylobionte soorten, nieuw voor Limburg, op de lijst. Bij een terreinbezoek in Riemst op 20.x.2006 werden opnieuw een 10-tal exemplaren van Biphyllus lunatus aangetroffen. Deze kever werd in hetzelfde bosje enkele jaren geleden al opgemerkt. Voor Vlaanderen is dit nog steeds de enig gekende vindplaats. Opmerkelijk is dat de soort enkel werd aangetroffen in stammen van Es (Fraxinus) die al enkele jaren waren afgestorven maar nog steeds rechtop stonden. In de literatuur is er ook melding op Berk. De soort wordt steeds gevonden in bomen die aangetast zijn met de Kogelhoutskoolzwam (Daldina concentrica). Deze paddestoel groeit op dode stammen van loofbomen en er zijn recente waarnemingen uit 26 km-hokken uit Limburg in alle bodemdistricten. Daarbuiten zijn er waarnemingen uit WalloniŽ ten zuiden van Voeren (Warsage).

Biphyllus lunatus foto: Rollin Verlinde (www.vildaphoto.be).

Ten specimen of Biphyllus lunatus were found on a dead Fraxinus tree. This find is a reconfirmation for the species at that specific location. Until present, it is also the only known location in Flanders for this species.

10-vii-2006 - bart @ongewervelden.be
Uitzonderlijke boktorwaarneming. Agapanthia cardui (Linnaeus, 1767) is een uiterst bijzondere boktorsoort die op distels leeft. Maarten Jacobs kon A. cardui op 16 mei fotograferen in een berm langs het Albertkanaal bij Gellik. Kenmerkend voor deze boktor is de helle rugstreep. De soort werd na 1950 niet meer in Limburg waargenomen. Het is meteen ook een moeilijke vondst. We weten immers niet of A. cardui ooit wel in Limburg voorkwam! De soort werd in 1985 opgesplitst in de sterk op mekaar gelijkende A. cardui en A. pannonica. Het verschil is enkel met geslachtsonderzoek te ontdekken. De waarneming van voor 1950 kan hier niet op onderzocht worden. Ook het gefotografeerde exemplaar kan hier niet op nagekeken worden. Door de recente opsplisting is ook de verspreiding van beide soorten slecht gekend. Ongeacht welke van beide soorten hier gefotografeerd werd, het blijft een spectaculaire vondst.
>> lees meer over boktorren in Limburg

Agapanthia cardui / pannonica (?) foto: Maarten Jacobs .

On the 16th of May a specimen of either Agapanthia cardui or A. pannonica was photographed near Gellik. Unfortunately the specimen was not collected. It's correct species status could not be retrieved. Regardless of it being A. cardui or A. pannonica, the find is quite spectacular as neither species were seen in the provincie of Limburg after 1950.
>> read more about cerambycids in Limburg

19-v-2006 - lcrevecoeur @limburg.be
Tweede recent vindplaats voor Limburg van de opvallende kniptor Ampedus sanguinolentus (Schrank, 1776). Deze kniptor is gemakkelijk te herkennen aan de zwart vlek op het rode dekschild. De larve ontwikkelt zich in hout van verschillende loofbomen (berk, els, eik,…). Het aantal recente waarnemingen in België is zeer beperkt. Op 18.v.1998 werden twee exemplaren in Kinrooi (De Brand) gevonden. In 2005 werd de soort aangetroffen in Heusden-Zolder (afrit 28, Zolder) bij het kloppen van de takken van Zomereiken. Op 21.iv.2006 werden door Koen Smets 5 exemplaren in Maaseik (Jagersborg) gevonden op dood hout van Amerikaanse eik. Deze waarneming is veeleer buiten het gekende verspreidingsgebied van deze mooie kniptor gelegen..

Ampedus sanguinolentus (Schrank, 1776)distribution A. sanguinolentusAmpedus sanguinolentus foto en gekende verspreidingskaart (rood=Limburg).
Ampedus sanguinolentus (Schrank, 1776) is not known from a lot of locations in Belgium. Recently (2005 and 2006) new observations for Limburg have been made. These show the species well out of range of its usual distribution.