Met steun van limburg.be Werkgroep Ongewervelden LIKONA - welkom
werkgroep ongewervelden
Homepage
Who are we?
Research / onderzoek
Reports / publications
documentatiecentrum
Agenda
Contact us!
calls for participation/meedoen?
Forum ongewervelden
Entomological_links
soortenlijsten
Mieren/Ants F. Vankerkhoven
kevers
wespen en bijen
 
Tips voor insectenvriendelijke tuinen.

Werkgroep Ongewervelden is een onderdeel van LIKONA (Limburgse Koepel Natuurstudies), Provincie Limburg (Vlaanderen, België)

Go to Likona


Bryolim, Likona werkgroep mossen.

Formicidae, Likona werkgroep mieren.b
Mycolim, Likona werkgroep paddestoelen.
 
werkgroep ongewervelden
Contact webdesign
 
     

• Beschutting. Hiding places.

>> ga terug naar de hoofdpagina 'insectenvriendelijke tuinen'

Beschutting. Schuilplaatsen vinden en overwinteren wordt voor dieren eenvoudiger als je hen de gelegenheid geeft. Zeker voor insecten die in onze tuinen bescherming opzoeken die ze elders niet kunnen vinden. Vergeet niet dat naast 'onaangename insecten' ook hun predatoren de winter veilig moeten doorkomen!

Alle menselijke bouwwerken of ingrepen geven tal van gelegenheid aan insecten om zich te beschermen tegen onguur weer. Toch zijn er insecten die specifieke plekken opzoeken. Zij stellen aan ons geen hoge eisen. Een verloren hoek of een plekje in de tuin dat we net iets minder netjes houden dan anders is reeds voldoende. De mogelijkheden zijn onbeperkt. Waar de tuin dit toelaat, geldt het motto 'liggen, en laten liggen'.

Helpen, goed en wel. Maar wat met de schadelijke insecten? Alle insecten hebben hun rol in de natuur. Planten kunnen groeistoornissen oplopen van bv. bladluizen. Die help je uiteraard ook 'overleven'. Maar hun jagers help je evenzeer de winter door! Met een goede voorjaarsstart, zeker na een strenge winter, kunnen rovers zich sneller ontwikkelen. Wespen verzamelen en eten massale hoeveelheden bladluizen en rupsen. Pas wanneer hun nest geen larven meer telt, worden wespen vervelende tafelgasten. Zijn het dus 'schadelijke insecten'? Verre van, het zijn bijzonder efficiënte bestrijders... zij het wel wat lastig vanaf augustus.

Simple sollutions are often the most effective. In creating shelters for insects, this general rule also applies for gardens. "Ly, and let ly" is a simple motto, easily applied. When 'cleaning' the garden of fallen leafs or branches, think of our 'little creature's'. A lost corner of the garden can always accomodate a pile of branches and leafs. Shelter will help them through the winter months.