Met steun van limburg.be Werkgroep Ongewervelden LIKONA - welkom
werkgroep ongewervelden
Homepage
Who are we?
Research / onderzoek
Reports / publications
documentatiecentrum
Agenda
Contact us!
calls for participation/meedoen?
Forum ongewervelden
Entomological_links
soortenlijsten
Mieren/Ants F. Vankerkhoven
kevers
wespen en bijen
 
Tips voor insectenvriendelijke tuinen.

Werkgroep Ongewervelden is een onderdeel van LIKONA (Limburgse Koepel Natuurstudies), Provincie Limburg (Vlaanderen, België)

Go to Likona


Bryolim, Likona werkgroep mossen.

Formicidae, Likona werkgroep mieren.b
Mycolim, Likona werkgroep paddestoelen.
 
werkgroep ongewervelden
Contact webdesign
 
     

• Agenda. Agenda.

Determinatieavonden provincie Limburg.
Waar & Wanneer: Zutendaal - 'De Lieteberg' - 19u tot 22u
Op de volgende Woens- en Donderdagen:
(2007) 14/03, 12/04, 23/05, 21/06, 25/07, 09/08, 12/09, 11/10, 14/11 en 20/12.

De avonden worden ingelegd door het Bijen- en Insectencentrum De Lieteberg en verlopen in samenwerking met de Werkgroep Ongewervelden van LIKONA en Natuurpunt. De determinatiesessies onder leiding van Raymond Lambie vinden plaats in De Lieteberg, Zuurbroekstraat 16, 3690 Zutendaal. Om het Insectencentrum te bereiken ga je vanaf de kerk van Zutendaal richting Gellik. Na 1 km sla je rechtsaf de Zuurbroekstraat in en van daar volg je de bewegwijzering.
contact: raymond.lambie @zutendaal.be
website: De Lieteberg

•• Programma van de Werkgroep Ongewervelden voor 2007:

Woensdag 14 maart - Lieteberg (19u00): Wijziging! Wilde bijen in het Nationaal Park - Kobe Janssen
Donderdag 12 april - Lieteberg (19u00):  Wijziging! Verhuis van de insectencollectie van De Lieteberg
Zaterdag 28 april - Opglabbeek (13u30): Wilde bijen op de Oudsberg. Samenkomst aan de kerk van Opglabbeek (Wilfried Martens)
Woensdag 23 mei - Lieteberg (19u00): Libellen en waterdieren in het Nationaal Park met aansluitend terreinbezoek aan de poel in de Lieteberg voor het herkennen van libellen en waterdieren (Nobby Thys)
Zondag 27 mei - Domein Bokrijk (uur te bepalen): Dag van het Lieveheersbeestje
Zondag 3 juni - Kleine Brogel (10u00): Inventarisatie langs het vliegveld van Kleine Brogel. Samenkomst aan de kerk van Kleine Brogel.
Donderdag 21 juni - Lieteberg (19u00): Lieveheersbeestjes en andere kevers in het Nationaal Park. Aansluitend gaan we op het terrein van de Lieteberg.
Woensdag 25 juli - Lieteberg (19u00): programma nog in te vullen
Donderdag 9 augustus - Lieteberg (19u00): Voordacht vlinders en sprinkhanen van het Nationaal Park met aansluitend een terreinbezoek in Zutendaal voor veldparelmoer en sprinkhanen.
Woensdag 12 september - Lieteberg (19u00): Spinnen van het Nationaal park en aansluitend terreinbezoek bij de Lieteberg
Donderdag 11 oktober - Lieteberg (19u00): Bijen determinatieavond
Woensdag 14 november - Lieteberg (19u00): Voorlopige analyse van de inventarisatie Abeekvallei (Freddy Janssens)
Donderdag 20 december - Lieteberg (19u00): Afsluiting van het werkjaar. Resultaten inventarisaties 2007. Evaluatie en bespreking acties 2008.

Determinatieavonden. De insectendeterminatieavonden zijn een initiatief van Natuurpunt Educatie. Onder begeleiding kan je kennis maken met de enorme variatie aan insecten. Er is geen voorkennis vereist. Natuurpunt bespreekt op deze avonden insecten die in het veld niet of zeer moeilijk te determineren zijn. Determineren in groep is ook veel leuker omdat je snel van gedachten kan wisselen bij twijfel.

Wie wil, kan zelf gevangen insecten meenemen. Maar er worden ook dieren voorzien (afhankelijk van de lopende inventarisaties/projecten). Voor de verschillende families ongewervelden zijn vrijwillige en professionele begeleiders aanwezig. We behandelen onder andere zweefvliegen, mieren, roofvliegen, loopkevers, boom- en bodemwantsen, pissebedden en spinnen. Stereo-microscopen (binoculairs) zijn daarbij onmisbaar. Dit materiaal is ter plaatse beschikbaar. Naast kennismaking geeft de avond ook een kans om contacten te leggen.

Verloop van de avond :
• 19 tot 20u00 / 20u30 : voordracht of terreinexcursie
• korte mededeling : oproepen, vragen, nieuwe soorten, nieuws...
• 20u30 / 21u30 tot 22u : beestjes determineren

>> Lees een samenvatting van de excursie op 30 december 2006.

 

On a regular basis the nature organisation 'Natuurpunt' has meetings in most Flemish provinces. On these determination evenings, people are introduced to the variety of the insect world. Voluntary and professional entomologists provide guidance while insects are being determined. Each participant can bring his own specimen. Depending on the running research projects, a wide range of insects will be provided. The necessary material (books & binoculars) will be present. These meetings are not restricted to the novice. Each entomologist is warmly invited to participate.

Agenda-overzichten van werkgroepen buiten Limburg.
(niet aan Likona verbonden)

Provincie Antwerpen.
Waar & Wanneer: Turnhout - 'Wielewaalhuis' - 19u tot 22u

Donderdag 15 maart 2007, Vrijdag 13 april 2007, Donderdag 24 mei 2007, Vrijdag 22 juni 2007, Donderdag 26 juli 2007, Vrijdag 10 augustus 2007, Donderdag 13 september 2007, Vrijdag 12 oktober 2007, Donderdag 15 november 2007, Vrijdag 21 december 2007

De determinatieavonden vinden plaatst in het Wielewaalhuis, Graatakker 11, 2300 Turnhout.

Samenvatting excursie Oudsberg en Abeek: Met een 10 tal deelnemers vertrokken we onder een dreigende hemel naar de Abeekvallei. Eerst werd er een bezoek gebracht aan De Bullen in Meeuwen-Gruitrode. Hier heeft Natuurpunt een bloemenrijk grasland in beheer. Het terrein sluit aan bij het militair domein maar is voorlopig nog te voedselrijk om de fauna van de droge heide te bezitten. Een intens beheer is voorlopig aangewezen. Daarna ging het richting Sint-Maartensheide in Peer. De terreinen van enkele hectaren sluiten aan bij het militair domein. Er zijn enkele duinkoppen begroeid met korstmossen en een natter berkenbroek met pijpenstrootjesvegetatie met vleksgewijs dopheide en enkele klokjesgentianen. Gezien de afwisseling van het terrein werd geopteerd om hier in 2007 de bodemvallen te plaatsen. Daarna werd de Oudsberg op het grondgebied van Gruitrode bezocht. Van een brede strook zijn de naaldbomen verdwenen en na het afvoeren van het takhout en het plaggen kan zich hier een heidevegetatie ontwikkelen. Veel insecten gaan zeker inspelen op de nieuwe natuur. Verwacht wordt dat bijen en loopkevers het terrein snel koloniseren.

Voor meer informatie over de determinatieavonden / for more information about the meetings.

contacteer natuurpunt