Met steun van limburg.be Werkgroep Ongewervelden LIKONA - welkom
werkgroep ongewervelden
Homepage
Who are we?
Research / onderzoek
Reports / publications
documentatiecentrum
Agenda
Contact us!
calls for participation/meedoen?
Forum ongewervelden
Entomological_links
soortenlijsten
Mieren/Ants F. Vankerkhoven
kevers
wespen en bijen
 
Tips voor insectenvriendelijke tuinen.

Werkgroep Ongewervelden is een onderdeel van LIKONA (Limburgse Koepel Natuurstudies), Provincie Limburg (Vlaanderen, België)

Go to Likona


Bryolim, Likona werkgroep mossen.

Formicidae, Likona werkgroep mieren.b
Mycolim, Likona werkgroep paddestoelen.
 
werkgroep ongewervelden
Contact webdesign
 
     
• Bijen en wespen in Limburg.

Wespen en bijen behoren tot de orde van de Hymenoptera. De Hymenoptera zijn met ongeveer 8500 soorten een talrijke groep. Ook mieren behoren tot de Hymenoptera. Op de website www.formicidae.be vindt u meer over mieren in de Benelux. Deze pagina's beperken zich tot de sociale wespen en de wilde bijen.

Met het onderzoek van Eric Schoeters (K.U.L.) in samenwerking met Likona en Stichting Limburgs Landschap, is een sterke basis gelegd voor de kennis van de sociale wespen in Limburg. (>> lees het boek 'Onze sociale wespen') Dit vindt zijn weerslag in huidige soortenlijst en de verspreidingskaarten. De weergegeven verspreidingskaarten kwamen tot stand in samenwerking met de brandweerkorspen. Bij het verwijderen van de nesten werden er telkens enkele exemplaren ingezameld. In het totaal zijn zo meer dan 1700 dieren gedetermineerd.

>> Was 2005 een goed of matig wespenjaar?
>> Raadpleeg de Limburgse soortenlijst voor de sociale wespen.

Last years' wasp-project from Eric Schoeters (K.U.L.), Likona and Stichting Limburgs Landschap has resulted in a balanced image of the social wasp's status in Limburg. The results are partly translated into a species-list for social wasps. This year, the Limburg Apicultural Society and Likona are attempting to investigate food-relationships and competition between wild and domestic bee's. This study will also result in a species list for our province.
• Wilde bijen bestuderen.

Wilde bijen kunnen, net als dagvlinders en zweefvliegen, rekenen op grote belangstelling van natuurliefhebbers. Als studieobjecten zitten wilde bijen in de lift. Het zijn dan ook dieren die men vrij gemakkelijk in tuinen kan aantreffen. Bijen op naam brengen is echter niet zo eenvoudig. Likona kan hiermee helpen.

>> Raadpleeg de Limburgse soortenlijst voor wilde bijen.
>> Wilde bijen in Limburg - zich op onze inventarisatie.

In het Groene Huis is een uitstekende bibliotheek uitgebouwd met standaardwerken over wilde bijen. Daarnaast worden regelmatig voordrachten en cursussen ingelegd in de Lieteberg of in het Groene Huis (>> zie de agendapagina). Met het wilde bijenproject is een kern ontstaan van enkele gemotiveerde bijen-onderzoekers.

Foto (Kobe Janssen): Mannetjes van de pluimvoetbij overnachten op een gezamelijke slaapplaats.
• Publicatie : 'Onze sociale wespen.'

In navolging van 'Onze mieren' wordt door de Stichting Limburgs Landschap, met ondersteuning van provincie Limburg, de publicatie 'Onze sociale wespen. - Vespa, Dolichovespula en Vespula.' uitgegeven. Eric Schoeters en Tom Wenseleers schreven het werk. Zij zorgden voor soorteninformatie, achtergrondgegevens en determinatietabellen voor de wespensoorten én de nesten. De verspreidingskaarten zijn het resultaat van een intensieve inventaris die in 2004 in samenwerking met de Limburgse brandweerkorpsen werd uitgevoerd.

'Onze sociale wespen.' is uitgegeven bij Educatie Limburgs Landschap vzw. Voor 10,00 Euro (excl. verzendingskosten) kan men het werk bestellen bij Stichting Limburgs Landschap. >> adres: SLL, Domherenhuis, Dekenstraat 39, 3550 Zolder. Tel.: 011/53.02.50. >> E-mail: info@limburgs-landschap.be.

>> klik om de publicatie te bestellen