Met steun van limburg.be Werkgroep Ongewervelden LIKONA - welkom
werkgroep ongewervelden
Homepage
Who are we?
Research / onderzoek
Reports / publications
documentatiecentrum
Agenda
Contact us!
calls for participation/meedoen?
Forum ongewervelden
Entomological_links
soortenlijsten
Mieren/Ants F. Vankerkhoven
kevers
wespen en bijen
 
Tips voor insectenvriendelijke tuinen.

Werkgroep Ongewervelden is een onderdeel van LIKONA (Limburgse Koepel Natuurstudies), Provincie Limburg (Vlaanderen, België)

Go to Likona


Bryolim, Likona werkgroep mossen.

Formicidae, Likona werkgroep mieren.b
Mycolim, Likona werkgroep paddestoelen.
 
werkgroep ongewervelden
Contact webdesign
 
     

• Lopende onderzoeksprojecten. Current research.

Abeek
Bergerven
Dilsenerbos
E 314
Halen
Liminventaris
Lanklaarderbos
Munsterbos
Pijnven
Platte Lindeberg
Abeek.

Abeek, pol  zeggegras

In april 2004 werd gestart met een inventarisatie van de Vallei van de Abeek. Deze beek ontspringt op het grondgebied van het militair domein in Meeuwen-Gruitrode en stroomt vervolgens langs Peer, Bocholt Bree en Kinrooi. De inventarisatie is gestart met 5 reeksen bodemvallen met elk 3 vangbekers. Deze reeksen werden opgesteld op de Donderderslagse heide (droge heide), Kolisbergen (loof en naaldbos) en Den Damp (natte ruigte). Langs een bosrand in Den Damp werd ook een raamval opgesteld. De bodemvallen blijven op elke locatie een jaar staan. Sinds januari 2005 zijn er bijkomende bemonsteringsplaatsen met bodemvallen gekomen. In de middenloop van de Abeek, op het grondgebied Ellikom-Meeuwen, werd een houtkant langs de beek uitgekozen. In Peer zijn het bijkomend een beekrand, wilgenstruweel, rietland en hooiland (2 reeksen) die geinventariseerd worden. De inventarisatielijst is al zeer lang. In de periode april-oktober (2004) werden al meer dan 130 soorten spinnen, 13 mieren en 100 keversoorten gedetermineerd. >> download een voorlopige soortenlijst van de Abeek.
The Abeek is a small creek that runs from Meeuwen-Gruitrode to Kinrooi. Area's next to the stream are sampled with pitfall-traps. In total 10 series of three traps are operational along a part of the streams traject. Some 130 species of spiders, 13 ant species and 100 soecies of beetles have been identified (period april-oktober 2004).
Bergerven. (Schootsheide)

Bergerven (Schootsheide)

Het Bergerven is het werkterrein voor een inventaris naar mestkevers (Scarabaeidae). Het gebied rond het vijvercomplex wordt met graasbeheer van Galloway runderen en paarden onderhouden. De ondergrond is zandig met een uitgesproken kiezelmengeling.
>> lees verder
Bergerven (SLL) is known for its special status for migratory birds. To keep the area open, a grazing program has been started. Galloway cows and horses keep the area grassy and open. The soil is sandy and heath absorbing.
E 314.

raamval e314

Op 13 maart 2005 werd gestart met de inventarisatie van een bebost perceel in het E314 afrittencomplex bij Zolder. In het gebied staan bijzonder veel dode bomen (berk, den, eik). Mogelijk telt dit perceel het grootste aandeel dood hout in Limburg. Het doel is dan ook om na te gaan of veel houtbewoners deze site gebruiken als stapsteen tussen de verschillende bossen in de omgeving.
>> lees verder
Recently an inventory of dead-wood species started in a forsted patch, enclosed and isolated by an highway-exit. We want to map the "dead forest's" importance as a stepping stone for the dispersal of dead-wood beetles in the surrounding forests.
Halen.

Halen, beukenbosHalen, begroeide bermHalen, houtkant( ... )

In Halen wordt elke vierkante kilometer (elk km-hok) bemonsterd. Afgelopen najaar en winter is werk gemaakt van zeefstalen. Met dit voorjaar en zomer wordt gesleept en geklopt. Halen is de eerste gemeente waarbij elk km-hok herhaaldelijk bezocht en bemonsterd wordt. Hierdoor komen ook alle aanwezige biotopen aan bod van vochtige bossen, holle wegen, hooilanden tot akkers, wegbermen en parken. Voor elk kilometerhok willen wij nagaan welk de meest aanwezige insecten- en spinnenfauna is. Na afloop van dit onderzoek zal Halen de meest gekende gemeente worden voor de ongewervelden. >> download een voorlopige soortenlijst van Halen.
The community of Halen will become the most studied community of Limburg. Each square kilometer will be repeatedly sampled. Sieving samples have been taken in all square kilometers last fall and winter. This spring and summer will complete the collection with sweeping and beating-tray.
Liminventaris.

Potosia cuprea

Evenwichtig verspreid over Limburg worden de meest kenmerkende biotopen voor onze provincie bemonsterd met kwantitatieve inzamelmethoden (zeven, slepen, trechterklopscherm). De bedoeling is om binnen een beperkte tijdsperiode een representatieve staalkaart samen te stellen van onze algemene insectenfauna. Het ingezamelde materiaal wordt voor latere verwerking bijgehouden. Voorlopige focus ligt bij kevers. Aandachtssoorten /-families die momenteel al worden uitgesorteerd en gedetermineerd zijn de boktorren (Cerambycidae), Apionidae (snuitkever-familie), lieveheersbeestjes (Coccinellidae, in het kader van het nationale LBH-project van Coccinula) en het genus Acalles (snuitkever-genus).
Liminventaris stands for 'Limburg-Inventory'. Within a limited space of time, geographically balanced samples are taken from representative habitats in our province. Samples are taken with quantitative methods; sieving, sweeping and 'funnel beating-sheet'. The collected material will be stored for future study. Prime focus is set on beetles. The families of Cerambycidae, Apionidae and Coccinellidae are currently processed. Acalles is another target-genus that is processed at this moment.
Lanklaarderbos, Dilsenerbos & Platte Lindeberg (Dilsen-Stokkem).

Vlakte bij Lanklaarderbos

In samenspraak met het IBW (Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer) is de werkgroep in april 2004 gestart met een twee jaar durende inventaris van de bosreservaten Lanklaarderbos, Dilsenerbos en de Platte Lindeberg. Onderzoeken in het Jongenbos en in Kolmont gebruikten vergelijkbare onderzoekstechnieken. Beide bossen zijn gelegen in Haspengouw. Met het Lanklaarderbos is het de eerste maal dat in Limburg een Kempisch bos aan bod komt.

>> lees verder
Lanklaarderbos, Dilsenerbos and Platte Lindeberg make up a patchwork of forest reserves. Large stands consist of plantations of pine and area's of Birch, Oak, Heather and Eagle Ferns. Sampling will be mainly performed by a flight intervention trap, alcohol-traps, guano-baited traps, carnetting and monthly sieving samples and use of funnel-beating sheets.
Munsterbos.

Munsterbos (vijvercomplex)

In april 2002 startte een onderzoek naar de fauna in het Munsterbos te Bilzen. Tussen 2002 en nu zijn er 2 terreinen bemonsterd. Het eerste terrein vormt de omgeving van het vijvergebied (venig, vijverrand, op een dijk, berkenbos, naaldbosrand). Het tweede terrein ligt pal in een verwilderd gebied met berken, eiken en hazelaar dat vroeger uit weiden bestond. Dit terrein kent ook percelen met populieraanplanting, open plekken met elzen- en wilgenzoom en ruigten.
>> lees verder
The Munsterbos reserve was studied at two locations. One area consists of a pond complex with wet-grasslands bordered by forest. Another area is mainly broadleaf forest. After en few years of inventory at the Munsterbos nature reserve (Natuurpunt) we can provide some preliminary results.
Pijnven.

Pijnven, stam-eclector

Het Domeinbos Pijnven is eigendom van het Vlaamse Gewest. Het werd in 1904 door de Belgische Staat verworven en heeft een oppervlakte van ongeveer 900 ha. Binnen het domeinbos zijn er twee bosreservaten gelegen nabij het paviljoen en westelijk Kerselaren. Beide terreinen bestaan uit gemengd bos waarbij Grove den en Amerikaanse eik overheersen. In de jaren ’90 werden hier verschillende Amerikaanse eiken geringd. Deze ingreep zorgt nu voor een duidelijke toename van het dood hout.

In elk bosreservaat werd tijdens de onderzoeksperiode maart-begin november 2005 gebruik gemaakt van een stameklektor, raamval, lokval met duivenmest en 5 alcoholvallen. Momenteel zijn er 6 soorten mieren, 91 soorten spinnen en 138 keversoorten gedetermineerd. Binnen de kevers levert het onderzoek nu al 78 xylobionten op. Dit is een zeer hoog aantal. Op twee locaties werd in de eklektoren verschillende keren een nieuwe spin van het geslacht Haplodrassus genoteerd.

De resultaten van het onderzoek worden in 2006 in samenspraak met de bosreservatengroep van INBO tot een eindverslag verwerkt.

Research at the forest reserve Pijnven started in 2005 at two locations with eklektor, window-pane trap, baited trap with dove menure and 5 alcohol traps. Pijnven has an high amount of dead wood, although mostly American oak. Until present 6 species of ant, 91 species of spider and 138 species of beetle (from which 78 xylobiont) were found.