Met steun van limburg.be Werkgroep Ongewervelden LIKONA - welkom
werkgroep ongewervelden
Homepage
Who are we?
Research / onderzoek
Reports / publications
documentatiecentrum
Agenda
Contact us!
calls for participation/meedoen?
Forum ongewervelden
Entomological_links
soortenlijsten
Mieren/Ants F. Vankerkhoven
kevers
wespen en bijen
 
Tips voor insectenvriendelijke tuinen.

Werkgroep Ongewervelden is een onderdeel van LIKONA (Limburgse Koepel Natuurstudies), Provincie Limburg (Vlaanderen, België)

Go to Likona


Bryolim, Likona werkgroep mossen.

Formicidae, Likona werkgroep mieren.b
Mycolim, Likona werkgroep paddestoelen.
 
werkgroep ongewervelden
Contact webdesign
 
     

• Meedoen? Oproepen voor waarnemingen. Call for participation.

Iedereen kan natuurkennis vooruit helpen. Dit kan met minimale inspanningen. Onderstaande lijst geeft een overzicht van projecten waar iedereen gemakkelijk op kan instappen. Het zijn oproepen voor waarnemingen van specifieke insectensoorten. Voorkennis van insecten is handig, maar het is niet vereist. Elke waarneming, zelf als is er dit maar één melding, betekent extra informatie en is nuttig. Bijkomende informatie volgt bij de beschrijving.

•• Vanuit de werkgroep ongewervelden / calls from our workgroup

Limburgse Cerambycidae inventaris. (boktorren)
Doelgroep: iedereen.
Doelstelling: verspreiding van de boktorren in Limburg in kaart brengen.
Looptijd: niet beperkt in tijd.
Contactpersoon: Bart Bosmans - bart @ongewervelden.be.
Meer informatie via de cerambycidae soortenpagina
.

Mieren inzamelen. (werkgroep Polyergus)
Doelgroep: iedereen.
Doelstelling: verspreiding van de mieren in Limburg in kaart brengen.
Looptijd: niet beperkt in tijd.
Contactpersoon: François Vankerkhoven - francois @knapen.be.
Meer informatie kan men vinden op de website Formicidae
.

Mierenleeuw - een Limburgse soort?
Doelgroep: iedereen.
Doelstelling: We zoeken de recente verspreiding van de Mierenleeuw in Vlaanderen. We willen nagaan of de Mierenleeuw een Limburgse soort is. Dit wil zeggen dat de soort meer voorkomt in Limburg dan in de rest van Vlaanderen. Hiervoor moeten o.a. 33% van de waarnemingen (kilometerhokken) in Limburg gelegen zijn.
Looptijd: niet beperkt in tijd.
Contactpersoon: Luc Crévecoeur - lcrevecoeur @limburg.be.
Bekijk onze huidige verspreidingskaart:

mierenleeuw_iv2006

Waar zit de Stokroossnuitkever (Apion longirostre)?
Doelgroep: elke tuinier en siertuinliefhebber.
Doelstelling: komt de Stokroossnuitkever voor in alle Limburgse tuinen met Stokrozen?
Looptijd: niet beperkt in tijd.
Contactpersoon: Bart Bosmans - bart @ongewervelden.be
>> lees hier verder voor meer informatie

•• Oproepen van buiten uit / external calls

Dagvlinderatlas. (Vlaamse Vlinderwerkgroep vzw)
Doelgroep: iedereen.
Doelstelling: verspreiding dagvlinders in Vlaanderen in kaart brengen.
Looptijd: vanaf 2006 tot einde 2008 (mogelijk 2009).
Contactpersoon: Dirk Maes (Limburg) -
dirk.maes @inbo.be.
De Vlaamse Vlinderwerkgroep vraagt om alle vlinderwaarnemingen door te geven. Zij zoeken ook vrijwilligers om op specifieke plekken of op vaste routes waarnemingen in te zamelen. De werkgroep wil voorts voor elk Vlaams atlashok graag een peter of meter vinden die hierbinnen de waarnemingen wil coördineren. Voor meer informatie kan u de aankondiging dagvlinderatlas hier downloaden.
Groot Vliegend Hert. (IBW, Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer)
Doelgroep: iedereen.
Doelstelling: verspreiding van het Groot Vliegend Hert in Vlaanderen.
Looptijd: niet beperkt in tijd.
Contactpersoon: Arno Thomaes (IBW) -
arno.thomaes @lin.vlaanderen.be.
Meer informatie kan men lezen op de projectpagina of in de downloadable 'oproep voor waarnemingen'. Deze oproep vormt tegelijkertijd ook het verslag van het eerste werkjaar (2004) van deze oproep.
Above list presents an overview of calls for observation. As long as the subject of research is within the Flemish province of Limburg (or Flanders), calls can be posted. Main concern is that the general public can relate to the subject or geographical zone. Present calls investigate the distribution of Cerambycids, ants, wasps and large stag beetle.