Met steun van limburg.be Werkgroep Ongewervelden LIKONA - welkom
werkgroep ongewervelden
Homepage
Who are we?
Research / onderzoek
Reports / publications
documentatiecentrum
Agenda
Contact us!
calls for participation/meedoen?
Forum ongewervelden
Entomological_links
soortenlijsten
Mieren/Ants F. Vankerkhoven
kevers
wespen en bijen
 
Tips voor insectenvriendelijke tuinen.

Werkgroep Ongewervelden is een onderdeel van LIKONA (Limburgse Koepel Natuurstudies), Provincie Limburg (Vlaanderen, België)

Go to Likona


Bryolim, Likona werkgroep mossen.

Formicidae, Likona werkgroep mieren.b
Mycolim, Likona werkgroep paddestoelen.
 
werkgroep ongewervelden
Contact webdesign
 
     

• Wie zijn wij? Workgroup Invertebrates?

We zijn geen vereniging met bestuur, leden of lidgelden. De Werkgroep Ongewervelden is een collectief van vrijwilligers en professionelen binnen de provinciale coördinerende structuur van LIKONA (Limburgse Koepel voor Natuurstudie). De Werkgroep Ongewervelden doet aan informatie, sensibilisatie en educatie. Daarnaast vormen gebiedsinventarissen, ecologische rapporten, analyses van biodiversiteit, verspreidingsstudies en soortonderzoek het grootste deel van de werking. LIKONA is een initiatief van provincie Limburg.
De Werkgroep ongewervelden zoekt deelnemers! Iedereen is welkom, ook wanneer je kennis van ongewervelden nog beperkt is. Door als vrijwilliger mee te werken, doe je ervaring op. Wanneer je al langer met entomologie vertrouwd bent, kan je dadelijk instappen met je ervaring.

- Wil je de kennis over onze insectenfauna vergroten?
- Bijdragen aan het beheer en de bescherming van natuurgebieden?

Vind je jezelf onervaren? Geen probleem! De Werkgroep kan je begeleiden. We hebben maandelijkse determinatieavonden met lessen in het herkennen van ongewervelden. Verder geldt als beste leermeester de praktijk.

Wat kan je in Limburg doen? Met ons de natuur in trekken om insecten in te zamelen of meehelpen met determineren en het verwerken van onderzoeksresultaten.

• Wij werken rond spinnen, mieren en kevers. Ben je bereid om een andere groep insecten aan te pakken; mijten, bijen en wespen, wantsen, vlinders, vliegen, sprinkhanen ...? Dan ben je meer dan welkom.

Onderzoek - Inventarisatie - Natuurstudie. De Werkgroep Ongewervelden participeert vaak aan terreinstudies en voert onderzoeken uit in opdracht van derden. Leden van de Werkgroep werken nauw samen met ondermeer Vlaamse universiteiten, het KBIN (Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen), studiecentrum Aeolus en Aminal (Administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer). Daarnaast wordt de Werkgroep vaak ingeschakeld door natuurverenigingen voor inventarisaties van gebieden (o.a. Natuurpunt).

Wil u een gebied laten onderzoeken? Er zijn tal van uitstekende studiebureau's die dit voor u kunnen uitvoeren. Is het onderzoek kleinschalig? Dan kan u steeds met ons contact opnemen om het onderzoek te bespreken.

Luc Crèvecoeur (algemeen coördinator Werkgroep Ongewervelden) - lcrevecoeur @limburg.be
Eugène Stassen (coördinator van de projecten Kevie, Tiendeberg en Kamert) - gene.stassen @yahoo.com
Bart Bosmans (coördinator van de projecten Munsterbos en Bergerven) - bart @ongewervelden.be

Opdracht witte gaten! Onderstaande kaarten van Limburg geven alle kilometerhokken (1km x 1km) weer waar de werkgroep gegevens verzameld heeft. De rode blokjes tonen de totale balans aan het einde van elk jaar.

We willen Limburg verder inkleuren. Hiervoor kunnen we hulp gebruiken. Alle waarnemingen van insecten mag u ons melden. Gegevens uit een privé-collectie zijn zéér welkom. Beter nog wordt u een actief lid van de werkgroep. De kennis van onze provincie moet er op vooruit gaan!

Contact page. The map above shows the workgroup's activity . Although the scale presents very small (1km x 1km) area's, it shows that a lot of space remains unexplored. Observations and data from collections are welcome. Volunteers are especially appreciated for participating with our reserach projects. We also cary out inventory's of nature reserves and perform studies on specific area's, distribution and species. For more information surf this site or contact us.