Met steun van limburg.be Werkgroep Ongewervelden LIKONA - welkom
werkgroep ongewervelden
Homepage
Who are we?
Research / onderzoek
Reports / publications
documentatiecentrum
Agenda
Contact us!
calls for participation/meedoen?
Forum ongewervelden
Entomological_links
soortenlijsten
Mieren/Ants F. Vankerkhoven
kevers
wespen en bijen
 
Tips voor insectenvriendelijke tuinen.

Werkgroep Ongewervelden is een onderdeel van LIKONA (Limburgse Koepel Natuurstudies), Provincie Limburg (Vlaanderen, België)

Go to Likona


Bryolim, Likona werkgroep mossen.

Formicidae, Likona werkgroep mieren.b
Mycolim, Likona werkgroep paddestoelen.
 
werkgroep ongewervelden
Contact webdesign
 
     

>> keer terug naar de soortenlijst Cerambycidae

Limburgse Cerambycidae inventaris.

Waar zitten de beestjes? Limburg heeft gevarieerde biotooptypes met een interessant potentieel voor boktorren. De recente verspreiding van deze keverfamilie is voor Limburg niet voldoende gekend. Met de Werkgroep Ongewervelden zijn we gestart met een inventarisatieproject.

Een succesvolle inventaris is onmogelijk zonder uw actieve inzet.

Wij zoeken:
1.vrijwillige waarnemers die in het veld voor ons boktorsoorten willen noteren.
2.kandidaat amateurentomologen die een 'instap' zoeken in de studie van kevers.
3.collega (amateur)entomologen die boktorren willen inzamelen. Al dan niet als 'zijvangst' van de eigen activiteiten of gericht op locaties waarvan we geen gegevens bezitten.
4.observatie- of vangstgegevens uit bestaande collecties, van instituten of individuele collecties.

Elke waarneming of vangst kan met vermelding van 1. soort, 2. datum en 3. locatie naar de Limburgse Cerambycidae Inventaris gestuurd worden. Bij voorkeur geeft u de locatie door met UTM kilometerhoknotaties. Opgave van een gemeente met straat en huisnummer kan ook.

Standaard werken over boktorren.

Determinatie
• Bense(Ulrich). Longhorn Beetles. Illustrated Key to the Cerambycidae and Vesperidae of Europe. / Bockkäfer. Illustrierter Schlüssel zu den Cerambyciden und Vesperiden Europas. Weikersheim, Margraf Verlag, 1995, 512p.
• Villiers (A.). Faune des Coléoptères de France. Cerambycidae. Paris, Editions Lechevalier, Encyclopédie Entomologique, vol.XLII, 1978, 611p.
Muylaert (Ann). Fauna van België. Boktorren (Cerambycidae). Brussel, K.B.I.N., 1984, 147p.
• Sama (G.). Atlas of the Cerambycidae of Europe and Mediterranean area. Northern, western, central and eastern Europe. Zlin, Nakladatelstvi Kabourek, vol.1, 2002, 173p.

Werken over biologie & verspreiding.
• Niehuis (Manfred). Die Bockkäfer in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Mainz, GNOR- Eigenverlag, Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz, vol.26, 2001, 604p.

The distribution of Longhornbeetles is porely known for the Belgian province of Limburg. The Workgroup Invertebrates started to collect distribution data. We post a call to each person possessing information regarding Cerambycidae from Limburg. Data may come from collections or observations and shoud be mailed at the address above. The information must contain geographical coördinates, preferably in 31UTM FS map coordinates.

>> keer terug naar de soortenlijst cerambycidae