Met steun van limburg.be Werkgroep Ongewervelden LIKONA - welkom
werkgroep ongewervelden
Homepage
Who are we?
Research / onderzoek
Reports / publications
documentatiecentrum
Agenda
Contact us!
calls for participation/meedoen?
Forum ongewervelden
Entomological_links
soortenlijsten
Mieren/Ants F. Vankerkhoven
kevers
wespen en bijen
 
Tips voor insectenvriendelijke tuinen.

Werkgroep Ongewervelden is een onderdeel van LIKONA (Limburgse Koepel Natuurstudies), Provincie Limburg (Vlaanderen, België)

Go to Likona


Bryolim, Likona werkgroep mossen.

Formicidae, Likona werkgroep mieren.b
Mycolim, Likona werkgroep paddestoelen.
 
werkgroep ongewervelden
Contact webdesign
 
     
• Online Soortenlijst - update: 09.iv.2006
Toelichting. Alle tabellen in de soortenlijst bestaan uit drie delen:
  • Volgnummer uit Freude, Harde & Löhse (Köhler & Klausnitzer)
  • in cursief de soortnaam met de auteur
  • soortgegevens : (Limdate) het jaartal van de laatste waarneming in Limburg [naargelang de tabel kan dit verder worden aangevuld met (RL-G) Rode Lijstnotatie in Duisland - (RL-NL) Rode Lijstnotatie in Nederlands Limburg - (indication) bijzonderheden van de soort] of andere gegevens.
(!) Aandacht. Deze soortenlijsten zijn niet definitief. Ze geven louter een zicht op de huidige stand.

Selecteer een familie uit onze kortlijst:
Aderidae, Alleculidae, Anobiidae, Anthicidae, Anthribidae, Apionidae, Bruchidae, Buprestidae, Byrrhidae, Byturidae, Cantharidae, Carabidae, Cerambycidae, Cerylonidae, Cholevidae, Chrysomelidae, Cisidae, Cleridae, Coccinellidae, Colonidae, Colydiidae, Corylophidae, Cryptophagidae, Cucujidae, Curculionidae, Dermestidae, Dryopidae, Dytiscidae, Elateridae, Endomychidae, Erotylidae, Eucnemidae, Geotrupidae, Histeridae, Hydraenidae, Hydrophiliidae, Laemophloeidae, Lagriidae, Lathridiidae, Leiodidae, Lucanidae, Malachiidae, Malthiidae, Melandryidae, Monotomidae, Mordellidae, Mycetophagidae, Nitidulidae, Noteridae, Omalisidae, Platypodidae, Pselaphidae, Ptiliidae, Pyrochoidae, Rhynchitidae, Rhipiphoridae, Salpingidae, Scarabaeidae, Scirtidae, Scolytidae, Scraptidae, Scydmaenidae, Silphidae, Silvanidae, Sphindidae, Staphylinidae, Tenebrionidae, Tetratomidae, Throscidae, Trogidae, Trogositidae.

>> Recente aanvulling? Hydrophiliidae, Geotrupidae en Trogositidae

Volgnummer van Köhler & Klausnitzer: Köhler (Frank) en Klausnitzer (Bernhard) (ed.). Verzeichnis der Käfer Deutschlands. In: Entomologische Nachrichten und Berichte. Dresden, Entomofauna Germanica, beiheft 4, maart 1998, 185p.

Bron Duitse rode lijst (RL-D): Köhler (Frank) en Klausnitzer (B.) (ed.). Verzeichnis der Käfer Deutschlands. Entomologische Nachrichten und Berichte. Dresden, Entomofauna Germanica, beiheft 4, maart 1998, 185p. en de aanvulling hierop: Köhler (Frank). Erster Nachtrag zum Verzeichnis der Käfer Deutschlands. In: Entomologische Nachrichten und Berichte. Dresden, 44, 2000, pp.60-84. (geraadpleegd in digitale databank versie).

Explanation. All entries exist of three parts:
Species serial no° from Freude, Harde & Löhse (Köhler & Klausnitzer) - species and author of the species - species data : (Limdate) the year of last observation in Limburg and depending on the list (RL-G) Red List for Germany - (RL-NL) Red List for Dutch Limburg (Netherlands) - (indication) the species status or other data.

Köhler (Frank) en Klausnitzer (Bernhard) (ed.). Verzeichnis der Käfer Deutschlands. In: Entomologische Nachrichten und Berichte. Dresden, Entomofauna Germanica, beiheft 4, maart 1998, 185p.

Sources red list Germany (RL-D): Köhler (Frank) en Klausnitzer (B.) (Edtrs.). Verzeichnis der Käfer Deutschlands. Entomologische Nachrichten und Berichte. Dresden, Entomofauna Germanica, beiheft 4, maart 1998, 185p. and the first annex: Köhler (Frank). Erster Nachtrag zum Verzeichnis der Käfer Deutschlands. In: Entomologische Nachrichten und Berichte. Dresden, 44, 2000, pp.60-84. (consulted in digital version).